contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie incl. dames 2e klas + herk.

13 augustus 2016 10:00
Ternaard
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging 'T MOAT KINNE
Scheidsrechter Kuipers T.
Wedstrijdsecretaris F. Sipma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 8
Joukje Kuperus OENTSJERK
Klasine Huistra REDUZUM
Marije van der Meer LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 10
Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE

3e prijs: Partuur 2
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers