contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk., Terrein vv. Heerenveense Boys, Rottumerweg 1.

31 juli 2016 10:00
Heerenveen
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Koldijk, J.
Wedstrijdsecretaris B. de Vries-Bantema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 10
Iris van der Veen FRANEKER
Imke v.d. Leest EASTEREIN
Sjanet Wijnia WOMMELS

2e prijs: Partuur 7
Marije Hiemstra EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Jennie Terpstra MANTGUM

3e prijs: Partuur 4
Sietske Okkema EASTEREIN
Martine Tiemersma EASTEREIN
Martzen Deinum WOMMELS

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers