contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

16 juli 2016 10:00
Tzum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging WEZ WIS TSJOM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris I. Vleer
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 4
Albert Feenstra EXMORRA
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD

2e prijs: Partuur 12
Ype Bert van der Logt MAKKUM FR
Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Bouke Andries Boersma REDUZUM

3e prijs: Partuur 2
Dirk-Henk Kuipers ARUM
Sytse Koree ANJUM
Taeke Hofman DRONRYP

3e prijs: Partuur 7
Siard Bloemsma FRANEKER
Lucas Postma DRONRYP
Hessel Agema KOARNJUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 13
Jasper Jager DRONRYP
Nanne Rijpstra STIENS
René de Haan FRANEKER

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers