contact zoeken wedstrijden

Takomst Partij Jongens Door elkaar loten

13 juli 2016 11:00
Oosterbierum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE KEATSBAL
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 1
Jolt Vollema PEINS
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Lennard Feenstra FRANEKER

2e prijs: Partuur 2
Lennard Terpstra DRONRYP
Jan Tijtsma ANJUM
Paul Dijkstra BITGUMMOLE

3e prijs: Partuur 3
Anton Buwalda SCHETTENS
Menno Galama TJERKWERD
Harmen Schuitmaker SLAPPETERP

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers