contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

25 juni 2016 10:00
IJlst
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging NIJE MOED
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris T. Bakker
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 12
Jan Tijtsma ANJUM
Ignas Dijkstra MANTGUM
Libbe Mud WERGEA

2e prijs: Partuur 17
Jan Sijtsma WOMMELS
Francisco de Boer DRONRYP
Jelmer Dijkstra EXMORRA

3e prijs: Partuur 19
Jort Norder FRANEKER
Thomas Jarno Miltenburg BOLSWARD
Dooitze de Boer GAAST

1e prijs verliezersronde: Partuur 11
Jan Harmen Folkerts LOLLUM
Jorrit Tolsma ARUM
Bouke Andries Boersma REDUZUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers