contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + herk. afd.

11 juni 2016 11:00
Kimswerd
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE HELFRICHS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 1
Thomas Jarno Miltenburg BOLSWARD
Patrick van Dellen BERLTSUM
Redmer Wijnstra GOUTUM

2e prijs: Partuur 2
Corné Tuinenga BERLTSUM
Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Hessel de Groot SCHARNEGOUTUM

3e prijs: Partuur 3
Menno Galama TJERKWERD
Pier Dijkstra BITGUMMOLE
Douwe Sieswerda HARLINGEN

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers