contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

5 juni 2016 10:00
Huizum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging ONDERLING GENOEGEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris A.H. Kleefstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De uitslag en foto's kun je zien op facebook.com/Oghuizum


1e prijs: Partuur 16
Nanne Rijpstra STIENS
Wytse Yntema WOMMELS
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP

2e prijs: Partuur 7
Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
Remco Anema BERLTSUM
Lucas Postma DRONRYP

3e prijs: Partuur 1
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM
Geert Siegersma MINNERTSGA

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Gerrit Dijkstra ANJUM
Hessel de Groot SCHARNEGOUTUM
Wieberen Bruinsma INGELUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers