contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

29 mei 2016 10:00
Pingjum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging JAN REITSMA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris I. Kuiper
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 21
Hessel Agema KOARNJUM
Jan Sijtsma WOMMELS
Wessel v.d. Woud GOUTUM

2e prijs: Partuur 16
René de Haan FRANEKER
Taeke Hofman DRONRYP
Lucas Postma DRONRYP

3e prijs: Partuur 10
Jort Norder FRANEKER
Rutger Wiersma EASTEREIN
Youri de Groot MENAAM

1e prijs verliezersronde: Partuur 13
Paul Dijkstra BITGUMMOLE
Wessel Hilverda WINSUM FR
Arjan Oevering HARLINGEN

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers