contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + herk

14 mei 2016 09:00
Hyum-Feinsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging IN NIJ BEGJIN
Scheidsrechter Visser, T.
Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris M. Steegstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag


Uitslagen jongens d.e.l.+ verl.ronde
14 mei 2016-05-14
Hijum/Feinsum

Winnaarsronde:

1e prijs:
Patrick van Dellen Berlikum
Arnout Meijer Wommels
Marc Burger Witmarsum

2e prijs:
Albert Feenstra Exmorra
Corné Tuinenga Berlikum
Lucas Postma Dronrijp

3e prijs:
Douwe Lycklama â Nijeholt It Heidenskip
Lennard Terpstra Dronrijp
Gerard de Vries Beetgum

Verliezersronde:

1e prijs:
Harm de Vries Tzummarum
Stefan v/d Meer Baard
Ignas Dijkstra Mantgum

2e prijs:
Klaas Jan Oosterbaan Scharnegoutum
Jasper Jager Dronrijp
Jurjen Miedema Hilaard

3e prijs:
Lennard Feenstra Franeker
Jan Sijtsma Wommels
Youri de Groot Menaam

1e prijs: Partuur 18
Patrick van Dellen BERLTSUM
Arnout Meijer WOMMELS
Marc Burger WITMARSUM

2e prijs: Partuur 13
Albert Feenstra EXMORRA
Lucas Postma DRONRYP
Corné Tuinenga BERLTSUM

3e prijs: Partuur 3
Lennard Terpstra DRONRYP
Gerard de Vries BITGUM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP

1e prijs verliezersronde: Partuur 4
Harm de Vries TZUMMARUM
Stefan van der Meer BAARD
Ignas Dijkstra MANTGUM

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers