contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
11-07-2020 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Morra-Lioessens 
11-07-2020 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Morra-Lioessens 
11-07-2020 Jongens Vrije formatie + herkansing Arum 
11-07-2020 Pupillenjongens Door elkaar loten B-klasse + herkansing Achlum 
11-07-2020 Pupillenjongens Door elkaar loten A-klasse poule - aanvang 11.00 uur Achlum 
11-07-2020 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B-klasse + herkansing Achlum 
11-07-2020 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A-klasse poule - aanvang 11.00 uur Achlum 
12-07-2020 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bolsward 
12-07-2020 Meisjes Door elkaar loten + herkansing Zweins 
12-07-2020 Schooljongens Door elkaar loten + herkansing Tsjom 
12-07-2020 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herkansing Stiens 
17-07-2020 Aangifte parturen heren 2020 Franeker 
17-07-2020 Aangifte parturen dames 2020 Franeker 
18-07-2020 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Sint Annaparochie 
18-07-2020 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt Winsum 
18-07-2020 Heren 50+ Door elkaar loten A-klasse poule Jorwert 
18-07-2020 Heren 50+ Door elkaar loten B-klasse + herkansing Jorwert 
18-07-2020 Schooljongens Door elkaar loten 3-tallen + herkansing Dronryp 
18-07-2020 Schoolmeisjes Door elkaar loten B-klasse + herkansing Hitzum 
18-07-2020 Schoolmeisjes Door elkaar loten A-klasse poule Hitzum 
18-07-2020 Welpenjongens Door elkaar loten + herkansing Baard 
18-07-2020 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herkansing Baard 
19-07-2020 Rengersdag Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Leeuwarden 
19-07-2020 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sint Annaparochie 
19-07-2020 Meisjes Door elkaar loten A-klasse poule Minnertsga 
19-07-2020 Meisjes Door elkaar loten B-klasse + herkansing Minnertsga 
19-07-2020 Pupillenjongens Door elkaar loten B-klasse + herkansing Berltsum 
19-07-2020 Pupillenjongens Door elkaar loten A-klasse poule Berltsum 
19-07-2020 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B-klasse + herkansing Berltsum 
19-07-2020 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A-klasse poule Berltsum 
25-07-2020 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing Dronryp 
26-07-2020 Heren 50+ Door elkaar loten B-klasse + herkansing Tytsjerk 
26-07-2020 Heren 50+ Door elkaar loten A-klasse poule Tytsjerk 
26-07-2020 Meisjes Door elkaar loten B-klasse + herkansing Scharnegoutum 
26-07-2020 Meisjes Door elkaar loten A-klasse poule Scharnegoutum 
29-07-2020 Heren junioren Door elkaar loten 12 partuur Franeker 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers