contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
18-07-2019 Jongens Uitnodiging 8 partuur door TC en vereniging in samenwerking Joure / St.Nicolaasga 
19-07-2019 Junioren Door elkaar loten Rengersdag Leeuwarden 
20-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Makkum 
20-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt St.Annaparochie 
20-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Weidum 
20-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Tytsjerk 
20-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Makkum 
20-07-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Wijnaldum 
20-07-2019 Schooljongens Vrije formatie + herk. St. Annaparochie 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Skearnegoutum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren B Skearnegoutum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren C Skearnegoutum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Skearnegoutum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren A Skearnegoutum 
20-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Meisjes Door elkaar loten Lollum 
21-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Leeuwarden 
21-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep. Denk om gewijzigde aanvangstijd. Wommels 
21-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie onbep Wergea 
21-07-2019 Jongens Afdeling Makkum 
21-07-2019 Jongens Door elkaar loten +herk afd Makkum 
21-07-2019 veld Jelsum-Cornjum Schoolmeisjes Vrije formatie + herk. Jelsum-C-B 
21-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Bitgum 
21-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Bitgum 
21-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Hurdegaryp 
21-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Hurdegaryp 
21-07-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule St.Annaparochie 
21-07-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk St.Annaparochie 
21-07-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk St.Annaparochie 
22-07-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten Makkum 
22-07-2019 Pilot - gestuurde loting Alle categorieën Door elkaar loten Heren Makkum 
24-07-2019 Junioren Jong Feinte Jong Feinten Easterein 
25-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Keatsoff 4 partuur Franeker 
26-07-2019 Junioren Door elkaar loten finale competitie Franeker 
27-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum-P. 
27-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wjelsryp 
27-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Easterlittens 
27-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum-P. 
27-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk. Blije 
27-07-2019 Postma-Groen-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens Exmorra 
27-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Postma-Groen-partij alle categoriën Vrije formatie dames/meisjes Exmorra 
28-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Let op aanvangstijd. Arum 
28-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Ingelum 
28-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep vereniging doet zelf de loting Ingelum 
28-07-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Ried 
28-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Burgwerd 
28-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Let op aanvangstijd. Arum 
28-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Raerd 
28-07-2019 Jongens Afdeling uitn. + herk. Harlingen 
28-07-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Dronryp 
28-07-2019 Meisjes Afdeling Makkum 
28-07-2019 Meisjes Door elkaar loten +herk afd Makkum 
29-07-2019 Heren 3e serie 2019. Alle categorieën Vrije formatie Aangifte sluit vrijdag 26 juli 2019 om 12:00 uur. Franeker 
31-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt PC 16 parturen Franeker 
02-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Sneek 
03-08-2019 Heren 1e klasse Afdeling Franeker 
03-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Hurdegaryp 
03-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Hurdegaryp 
03-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk. Morra-Lioessens 
03-08-2019 Jongens Afdeling Witmarsum 
03-08-2019 Jongens Door elkaar loten +herk afd Witmarsum 
03-08-2019 Meisjes Afdeling Ald Meiers Hitzum 
03-08-2019 Bonnema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Heren A en B Nijland 
03-08-2019 Bonnema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames Nijland 
03-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
04-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd. Witmarsum 
04-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Tzummarum 
04-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten Goënga 
04-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd. Witmarsum 
04-08-2019 Jongens Afdeling Franeker 
04-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk. Berltsum 
04-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Berltsum 
04-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
04-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Burgwerd 
05-08-2019 VVVpartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Balk 
07-08-2019 Jongens Afdeling Freule Wommels 
10-08-2019 Heren 1e klasse Door elkaar loten Bitgum 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Ferwert 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Ferwert 
10-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk. Niawier-M-O 
10-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten A klasse Niawier-M-O 
10-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Tzummarum 
10-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Ternaard 
10-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Baard 
10-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Ee 
11-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Marssum 
11-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Marssum 
11-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Marssum 
11-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
11-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Ried 
11-08-2019 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
11-08-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Minnertsga 
11-08-2019 Schoolmeisjes Vrije formatie + herk. Tytsjerk 
14-08-2019 Jongens Afdeling Rev.Freule Jellum-Beers 
15-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie beperkt Keatsoff 4 partuur Easterein 
17-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Oude Bildtzijl 
17-08-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie Oude Bildtzijl 
17-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
17-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk St.Jacobiparochie 
17-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Goutum 
17-08-2019 Jongens Vrije formatie + herk. Harlingen 
17-08-2019 Meisjes Afdeling Revanche Ald Meiers Schettens-Longerhouw 
17-08-2019 Schooljongens Afdeling Sexbierum-P. 
17-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten +herk afd Sexbierum-P. 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Boazum 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Boazum 
17-08-2019 prinsenpartij Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Tsjom 
17-08-2019 prinsessenpartij Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Tsjom 
17-08-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Wageningen 
17-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Bolsward 
17-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
18-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Kimswerd 
18-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Vrouwenparochie 
18-08-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt vereniging doet zelf de loting Vrouwenparochie 
18-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Stiens 
18-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Wommels 
18-08-2019 Jongens Door elkaar loten Wall Ball Kimswerd 
18-08-2019 WallBall wedstrijd Jongens Door elkaar loten Toernooi Muurkaatsen Kimswerd 
18-08-2019 Meisjes Vrije formatie + herk. Holwerd 
18-08-2019 Schooljongens Afdeling Heerenveen 
18-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk. afd. Heerenveen 
18-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herk. Folsgare 
18-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
18-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Stiens 
18-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Dronryp 
18-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Dronryp 
18-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Hallum 
18-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Hallum 
18-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Dronryp 
18-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Dronryp 
21-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt PC 12 partuur Weidum 
24-08-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen Bitgum 
24-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Achlum 
24-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Easterein 
24-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Easterein 
24-08-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen Bitgum 
24-08-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk. Hitzum 
24-08-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
24-08-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Minnertsga 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Hallum 
24-08-2019 Open federatiepartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Heerenveen 
24-08-2019 Joostema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Heren A en B Tirns 
24-08-2019 Joostema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames Tirns 
25-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Van Aisma dagen Bitgum 
25-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Makkum 
25-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Balk 
25-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wjelsryp 
25-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk Oude Leije 
25-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Weidum 
25-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Peins 
25-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Peins 
25-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Jorwert 
25-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Jorwert 
25-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Spannum 
25-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Spannum 
25-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Huns-Leons 
25-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Huns-Leons 
31-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Jirnsum 
31-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk. Jirnsum 
31-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Jirnsum 
31-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk. Jirnsum 
31-08-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Den Haag 
31-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
01-09-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pingjum 
01-09-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Reduzum 
01-09-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Menaam 
01-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Menaam 
01-09-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Damwoude 
01-09-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Reduzum 
01-09-2019 Alle categoriën federaties Afdeling Senioren Tzummarum 
01-09-2019 Welpen jongens Afdeling Welpen Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Welpen meisjes Afdeling Welpen Meisjes Tzummarum 
01-09-2019 Pupillen jongens Afdeling Pupillen Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Pupillen meisjes Afdeling Pupillen Meisjes Tzummarum 
01-09-2019 Schooljongens Afdeling Schooljongens Tzummarum 
01-09-2019 Schoolmeisjes Afdeling Schoolmeisjes Tzummarum 
01-09-2019 Jongens Afdeling Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Meisjes Afdeling Meisjes Tzummarum 
07-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
07-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Goutum 
07-09-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
07-09-2019 Merkepartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Sint Nicolaasga 
08-09-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
08-09-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie Lytse PC onbeperkt Mantgum 
08-09-2019 Jongens Door elkaar loten Huizum 
08-09-2019 Schooljongens Door elkaar loten Damwoude 
08-09-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Damwoude 
08-09-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten Ysbrechtum 
08-09-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten Ysbrechtum 
08-09-2019 Welpenjongens Door elkaar loten Stiens 
08-09-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten Stiens 
14-09-2019 Alle categorieën Vrije formatie Hank Dussen 
14-09-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hank Dussen 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Reduzum 
15-09-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Oldehove dag Leeuwarden 
15-09-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Oldehove dag Leeuwarden 
28-09-2019 alle categoriën Door elkaar loten + herk (snertpartij) Amsterdam 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers