contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
22-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
22-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Wommels 
22-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
22-07-2018 Jongens Door elkaar loten + herk. Westhoek adres kaatsveld is Oosthoek, Oudebildtdijk. St.Jacobiparochie 
22-07-2018 Lytse Fjouwere partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Itens 
22-07-2018 Lytse Fjouwere partij alle categorieën Vrije formatie Federatie Itens 
25-07-2018 Jong Feinte Junioren Afdeling Easterein 
26-07-2018 Keatsoff Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Franeker 
27-07-2018 Heren 3e serie 2018 Alle categorieën Vrije formatie Aangifte parturen heren 3e serie 2018 Franeker 
28-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum 
28-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Achlum 
28-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie Achlum 
28-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum 
28-07-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Marssum 
28-07-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Broeksterwoude 
28-07-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Broeksterwoude 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk St.Jacobiparochie 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Anjum 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Anjum 
28-07-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Schooljongens Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Cornwerd 
28-07-2018 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Bolsward 
28-07-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
29-07-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Arum 
29-07-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt beperkt Ingelum 
29-07-2018 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt Ingelum 
29-07-2018 Heren 50+ Vrije formatie A poule Leeuwarden 
29-07-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Arum 
29-07-2018 Jongens Afdeling 16 partuur (herk) Dronryp 
29-07-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Harlingen 
29-07-2018 Meisjes Afdeling St.Annaparochie 
29-07-2018 Meisjes Door elkaar loten + opstap St.Annaparochie 
29-07-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
29-07-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
29-07-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Reahus-Turns 
29-07-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Reahus-Turns 
01-08-2018 PC Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 16 partuur Franeker 
03-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Jongens Door elkaar loten Federatie Sneek 
03-08-2018 Meisjes Door elkaar loten Federatie Sneek 
04-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Dokkum 
04-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Dokkum 
04-08-2018 Jongens Afdeling Witmarsum 
04-08-2018 Jongens Door elkaar loten + opstap Witmarsum 
04-08-2018 Meisjes Afdeling Ald Meiers Hitzum 
04-08-2018 Bonnemapartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Nijland 
04-08-2018 Bonnemapartij alle categorieën Door elkaar loten Federatie Nijland 
04-08-2018 Bonnemapartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames/Heren C Nijland 
05-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
05-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
05-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Oude Bildtzijl 
05-08-2018 Jongens Afdeling Franeker 
08-08-2018 Freule Jongens Afdeling Wommels 
11-08-2018 Heren 1e klasse Door elkaar loten Bitgum 
11-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Jelsum-C-B 
11-08-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Wageningen 
12-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Peins 
12-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
12-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Bolsward 
12-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
12-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Ried 
12-08-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
12-08-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Stiens 
12-08-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Makkum 
12-08-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk Makkum 
12-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Reduzum 
12-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Reduzum 
12-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Reduzum 
12-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Reduzum 
12-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
12-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk Goutum 
12-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule St.Annaparochie 
12-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk St.Annaparochie 
12-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
12-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
12-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
12-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Tzummarum 
15-08-2018 Rev.Freule Jongens Afdeling 16 partuur Jellum-Beers 
16-08-2018 Keatsoff Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Akkrum 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Wommels 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten poule Wommels 
18-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Boazum 
18-08-2018 Revanche Ald Meiers Meisjes Afdeling Schettens-L 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten +herkansing Leeuwarden 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herkansing Leeuwarden 
18-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten +herkansing Berltsum 
18-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten +herkansing Berltsum 
18-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten +herkansing Dronryp 
18-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse Dronrijp 
18-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse Dronrijp 
18-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten +herkansing Dronryp 
19-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Kimswerd 
19-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Vrouwenparochie 
19-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Heerenveen 
19-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Akkrum 
19-08-2018 Jongens Vrije formatie + herk Sexbierum 
19-08-2018 Meisjes Vrije formatie + herk Holwerd 
22-08-2018 PC Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Weidum 
24-08-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Bitgum 
25-08-2018 Heren Hoofdklasse Afdeling 1 part.per afd. Bitgum 
25-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Broeksterwoude 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Niawier-M-O 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Niawier-M-O 
25-08-2018 Alle categorieën Afdeling poule Den Haag 
25-08-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Den Haag 
26-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bitgum 
26-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Makkum 
26-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Balk 
26-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wommels 
26-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Peins 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Minnertsga 
26-08-2018 Meisjes Door elkaar loten uitn Weidum 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Goënga 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Goënga 
26-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Ysbrechtum 
26-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Easterein 
26-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Easterein 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Berltsum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Alle categoriën federaties Door elkaar loten Junioren Hallum 
02-09-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pingjum 
02-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Reduzum 
02-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wergea 
02-09-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Reduzum 
02-09-2018 Jongens Door elkaar loten Balk 
02-09-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse Balk 
02-09-2018 Schooljongens Vrije formatie + herkansing Winsum 
02-09-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herkansing Jirnsum 
02-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten +herkansing Menaam 
02-09-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten +herkansing Menaam 
02-09-2018 Welpenjongens Door elkaar loten +herkansing Huns-Lions 
02-09-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herkansing Spannum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Goutum 
08-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Marssum 
08-09-2018 Alle categorieën Vrije formatie poule Hank-Dussen 
08-09-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hank-Dussen 
09-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
09-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Mantgum 
09-09-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Huizum 
09-09-2018 Meisjes Door elkaar loten + herk Workum 
09-09-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Franeker 
09-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Hyum-Finkum 
09-09-2018 Afd Alle categoriën federaties Afdeling senioren Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schooljongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schoolmeisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Meisjes Afdeling Minnertsga 
15-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
15-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
16-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Weidum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Tzum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Tzum 
29-09-2018 (in Beverwijk) Alle categorieën Door elkaar loten + herk Beverwijk(onderAmsterdam) 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers