contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
15-08-2018 Rev.Freule Jongens Afdeling 16 partuur Jellum-Beers 
16-08-2018 Keatsoff Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Akkrum 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Wommels 
18-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten + herk. Wommels 
18-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Boazum 
18-08-2018 Revanche Ald Meiers Meisjes Afdeling Schettens-L 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten +herkansing Leeuwarden 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herkansing Leeuwarden 
18-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk. Berltsum 
18-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
18-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
18-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B +herk. Berltsum 
18-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Jongens Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Meisjes Door elkaar loten Pingjum 
18-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten +herkansing Dronryp 
18-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse Dronrijp 
18-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse Dronrijp 
18-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten +herkansing Dronryp 
19-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Denk om gewijzigde aanvangstijd. Kimswerd 
19-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Vrouwenparochie 
19-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Heerenveen 
19-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Akkrum 
19-08-2018 Jongens Vrije formatie + herk Sexbierum 
19-08-2018 Meisjes Vrije formatie + herk Holwerd 
22-08-2018 PC Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Weidum 
24-08-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Bitgum 
25-08-2018 Heren Hoofdklasse Afdeling 1 part.per afd. Bitgum 
25-08-2018 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk Broeksterwoude 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Niawier-M-O 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten B + herk Niawier-M-O 
25-08-2018 Alle categorieën Afdeling poule Den Haag 
25-08-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Den Haag 
25-08-2018 Welpen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Welpen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Pupillen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Pupillen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Schooljongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
25-08-2018 Meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
26-08-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bitgum 
26-08-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Makkum 
26-08-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Balk 
26-08-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Balk 
26-08-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wommels 
26-08-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Peins 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
26-08-2018 Jongens Door elkaar loten B + herk Minnertsga 
26-08-2018 Meisjes Door elkaar loten B + herk. Weidum 
26-08-2018 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Weidum 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Goënga 
26-08-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk Goënga 
26-08-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Ysbrechtum 
26-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk Easterein 
26-08-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Easterein 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenjongens Door elkaar loten B + herk Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
26-08-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten B + herk Berltsum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Hallum 
01-09-2018 Federatiewedstrijd Alle categoriën federaties Door elkaar loten Junioren Hallum 
02-09-2018 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pingjum 
02-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Reduzum 
02-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk St.Jacobiparochie 
02-09-2018 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wergea 
02-09-2018 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk Reduzum 
02-09-2018 Jongens Door elkaar loten Balk 
02-09-2018 Jongens Door elkaar loten A klasse Balk 
02-09-2018 Schooljongens Vrije formatie + herkansing Winsum 
02-09-2018 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herkansing Jirnsum 
02-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk. Menaam 
02-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Menaam 
02-09-2018 Pupillenmeisjes Door elkaar loten +herkansing Menaam 
02-09-2018 Welpenjongens Door elkaar loten +herkansing Huns-Lions 
02-09-2018 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herkansing Jirnsum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
08-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Goutum 
08-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Marssum 
08-09-2018 Alle categorieën Vrije formatie poule Hank-Dussen 
08-09-2018 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hank-Dussen 
09-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
09-09-2018 Heren 1e klasse Vrije formatie Mantgum 
09-09-2018 Jongens Door elkaar loten + herk Huizum 
09-09-2018 Meisjes Door elkaar loten + herk Workum 
09-09-2018 Schooljongens Door elkaar loten + herk Franeker 
09-09-2018 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Hyum-Finkum 
09-09-2018 Afd Alle categoriën federaties Afdeling senioren Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Welpen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Pupillen meisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schooljongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Schoolmeisjes Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Jongens Afdeling Minnertsga 
09-09-2018 Afd Meisjes Afdeling Minnertsga 
15-09-2018 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
15-09-2018 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Leeuwarden 
16-09-2018 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Weidum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Tzum 
16-09-2018 Heren 50+ Door elkaar loten B + herk Tzum 
29-09-2018 (in Beverwijk) Alle categorieën Door elkaar loten + herk Beverwijk(onderAmsterdam) 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers