contact zoeken wedstrijden

Volledige wedstrijdlijst

Datum Wedstrijd Plaats
15-06-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Broeksterwoude 
15-06-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Wier 
15-06-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Wier 
15-06-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Hallum 
15-06-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk. i.o.m. vereniging, kaatsen in 8x tweetallen. Hallum 
15-06-2019 Jongens Afdeling NK Morra-Lioessens 
15-06-2019 Meisjes Afdeling NK Menaam 
15-06-2019 Pupillenjongens Afdeling Arum 
15-06-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten +herk afd Arum 
15-06-2019 Pupillenmeisjes Afdeling Arum 
15-06-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten +herk afd Arum 
15-06-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Groningen 
15-06-2019 Welpen Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
15-06-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Oude Leije 
15-06-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Oude Leije 
15-06-2019 Pupillen Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
15-06-2019 Schooljeugd Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
15-06-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Oude Leije 
15-06-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Oude Leije 
15-06-2019 Jongens Meisjes Door elkaar loten Wiuwert/Britswert 
15-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Ingelum 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Ingelum 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Ingelum 
15-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Ingelum 
15-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Ingelum 
15-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Ingelum 
15-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Warga 
15-06-2019 Jongens Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Meisjes Door elkaar loten Kimswerd 
15-06-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Warga 
16-06-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Jacobiparochie 
16-06-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Minnertsga 
16-06-2019 Heren 30+ Vrije formatie Heerenveen 
16-06-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt - aanvang 12.00 uur St.Jacobiparochie 
16-06-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk Sexbierum-P. 
16-06-2019 Schooljongens Afdeling Dronryp 
16-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten +herk afd Dronryp 
16-06-2019 Schoolmeisjes Afdeling Hommerts-Jutryp 
16-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herk afd Hommerts-Jutryp 
16-06-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Hyum-Feinsum 
16-06-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Hyum-Feinsum 
16-06-2019 Okkema partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren A en B Easterein 
16-06-2019 Okkema partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Easterein 
16-06-2019 Welpenjongens Afdeling Jirnsum 
16-06-2019 Welpenjongens Door elkaar loten +herk afd Jirnsum 
16-06-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten poule Jirnsum 
16-06-2019 Welpenmeisjes Afdeling + opstap vervalt Jirnsum 
17-06-2019 Heren 2e serie 2019 Alle categorieën Vrije formatie Aangifte sluit vrijdag 14 juni 12:00 uur Franeker 
18-06-2019 Afdcomp tm 9 jaar Afdeling Competitie Welpenjongens Berltsum 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 9 jaar Afdeling Competitie Welpenjongens Berltsum 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 9 jaar Afdeling Competitie Welpenmeisjes Berltsum 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 11 jaar Afdeling Competitie Pupillenmeisjes Dronryp 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 11 jaar Afdeling Competitie Pupillenjongens Dronryp 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 13 jaar Afdeling Competitie Schooljongens Bitgum 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 13 jaar Afdeling Competitie Schoolmeisjes Bitgum 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 16 jaar Afdeling Competitie Meisjes Wier 
18-06-2019 Afd. Kamp. Menaldumadeel Afdcomp tm 16 jaar Afdeling Competitie Jongens Wier 
21-06-2019 Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Goenga 
21-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpen Jongens Sexbierum 
21-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpen Meisjes Sexbierum 
21-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillen Jongens Sexbierum 
21-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillen Meisjes Sexbierum 
21-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Sexbierum 
21-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Sexbierum 
21-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Jongens Door elkaar loten Goenga 
21-06-2019 Jongens Door elkaar loten Jongens Sexbierum 
21-06-2019 Meisjes Door elkaar loten Meisjes Sexbierum 
21-06-2019 Meisjes Door elkaar loten Goenga 
22-06-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Holwerd 
22-06-2019 Heren 1e klasse Door elkaar loten Itens 
22-06-2019 Heren 50+ Afdeling Goënga 
22-06-2019 Heren 50+ Door elkaar loten +herk afd Goënga 
22-06-2019 Dames Hoofdklasse Afdeling NK Easterein 
22-06-2019 Jongens Door elkaar loten A klasse poule St.Nicolaasga 
22-06-2019 Jongens Door elkaar loten + herk St.Nicolaasga 
22-06-2019 Schooljongens Afdeling NK Tzummarum 
22-06-2019 Schoolmeisjes Afdeling NK Stiens 
22-06-2019 Welpen Door elkaar loten Easterwierrum 
22-06-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Hijum 
22-06-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Hijum 
22-06-2019 Pupillen Door elkaar loten Easterwierrum 
22-06-2019 Schooljeugd Door elkaar loten Easterwierrum 
22-06-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Hijum 
22-06-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Hijum 
22-06-2019 Jongens Meisjes Door elkaar loten Easterwierrum 
22-06-2019 Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren A en B Balk 
22-06-2019 Arie de Koningpartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Balk 
22-06-2019 Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Balk 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Bitgum 
22-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Bitgum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Bitgum 
22-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Bitgum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Bitgum 
22-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Bitgum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Goutum 
22-06-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Goutum 
23-06-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Berltsum 
23-06-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Ysbrechtum 
23-06-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Reahus-Turns 
23-06-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Vrouwenparochie 
23-06-2019 Meisjes Vrije formatie Huizum 
23-06-2019 Pupillenjongens Afdeling Bolsward 
23-06-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten +herk afd Bolsward 
23-06-2019 Pupillenmeisjes Afdeling Wiuwert-Britswerd 
23-06-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten +herk afd Wiuwert-Britswerd 
23-06-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Franeker 
23-06-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Franeker 
23-06-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Balk 
23-06-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Balk 
26-06-2019 Jongens Vrije formatie Arum 
26-06-2019 Zomeravondpartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Sint Nicolaasga 
28-06-2019 Junioren Door elkaar loten Menaam 
28-06-2019 Dames 2e serie 2019 Alle categorieën Vrije formatie Aangifte parturen Dames 2e serie 2019 Franeker 
28-06-2019 Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Skearnegoutum 
28-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Jongens Door elkaar loten Skearnegoutum 
28-06-2019 Meisjes Door elkaar loten Skearnegoutum 
29-06-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Dokkum 
29-06-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wijnaldum 
29-06-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Lollum-Waaxens 
29-06-2019 Dames Hoofdklasse Jong Famme Dames Junioren loting is in Mantgum op woensdag Mantgum 
29-06-2019 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Exmorra 
29-06-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Exmorra 
29-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk IJlst 
29-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Scharnegoutum 
29-06-2019 Pupillenjongens Afdeling NK Ingelum 
29-06-2019 Pupillenmeisjes Afdeling NK St.Annaparochie 
29-06-2019 Alle categorieën Afdeling Alkmaar 
29-06-2019 Alle categorieën Door elkaar loten +herk afd Alkmaar 
29-06-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Blija 
29-06-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Blija 
29-06-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Blija 
29-06-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Blija 
29-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Deinum 
29-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Deinum 
29-06-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Deinum 
29-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Deinum 
29-06-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Deinum 
29-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Deinum 
29-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Jongens Door elkaar loten Witmarsum 
29-06-2019 Meisjes Door elkaar loten Witmarsum 
30-06-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
30-06-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie Dronryp 
30-06-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Makkum 
30-06-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Makkum 
30-06-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt St.Annaparochie 
30-06-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk Workum 
30-06-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Marssum 
30-06-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Marssum 
30-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Leeuwarden 
30-06-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk Leeuwarden 
30-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Leeuwarden 
30-06-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Leeuwarden 
30-06-2019 Devo partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren A en B Reahus-Tirns 
30-06-2019 Devo partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Reahus 
30-06-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
30-06-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Tzummarum 
30-06-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Tzummarum 
30-06-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Tzummarum 
03-07-2019 Jongens Door elkaar loten uitn DEL Oosterbierum 
03-07-2019 Meisjes Door elkaar loten uitn DEL Oosterbierum 
05-07-2019 Junioren Door elkaar loten Wommels 
05-07-2019 Afdcomp tm 9 jaar Afdeling Competitie opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
05-07-2019 Afdcomp tm 11 jaar Afdeling Competitie opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
05-07-2019 Afdcomp tm 13 jaar Afdeling Competitie opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
05-07-2019 Afdcomp tm 16 jaar Afdeling Competitie opgave voor alle 3 wedstrijden Winsum 
05-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpen Jongens Harlingen 
05-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpen Meisjes Harlingen 
05-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillen Jongens Harlingen 
05-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillen Meisjes Harlingen 
05-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Harlingen 
05-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Harlingen 
05-07-2019 Jongens Door elkaar loten Jongens Harlingen 
05-07-2019 Meisjes Door elkaar loten Meisjes Harlingen 
06-07-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Easterein - Fed. Sneek 
06-07-2019 Heren 50+ Afdeling NK Hilversum 
06-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten +herk afd Hilversum 
06-07-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Easterein - Fed Sneek 
06-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk Schettens-Longerhouw 
06-07-2019 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Kimswerd 
06-07-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Kimswerd 
06-07-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Ternaard 
06-07-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Ternaard 
06-07-2019 Schooljongens Vrije formatie Pingjum 
06-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
06-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
06-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Driesum 
06-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Driesum 
06-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Hitzum 
06-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Hitzum 
06-07-2019 Federatiewedstrijd - Jelsum/Cornjum Welpen Door elkaar loten Welpen Jelsum Cornjum 
06-07-2019 Federatiewedstrijd - Jelsum/Cornjum Pupillen Door elkaar loten Pupillen Jelsum Cornjum 
06-07-2019 Federatiewedstrijd - Jelsum/Cornjum Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Jelsum Cornjum 
06-07-2019 Federatiewedstrijd - Jelsum/Cornjum Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Jelsum Cornjum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Welpen jongens Afdeling Arum 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Welpen jongens Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Welpenjongens Dronryp 
06-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Welpenmeisjes Dronryp 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Welpen meisjes Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Welpen meisjes Afdeling Arum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Pupillen jongens Afdeling Arum 
06-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pupillenjongens Dronryp 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Pupillen jongens Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Pupillen meisjes Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Pupillen meisjes Afdeling Arum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pupillenmeisjes Dronryp 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Schooljongens Afdeling Arum 
06-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Schooljongens Dronryp 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Schooljongens Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Schoolmeisjes Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Schoolmeisjes Dronryp 
06-07-2019 Schoolmeisjes Afdeling Arum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Akkrum 
06-07-2019 Jongens Afdeling Arum 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Jongens Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Bring de Keatsers bij it keatsen Meisjes Door elkaar loten Easterein 
06-07-2019 Meisjes Afdeling Arum 
06-07-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Akkrum 
07-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
07-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Peins 
07-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Spannum 
07-07-2019 Heren 30+ Afdeling Witmarsum 
07-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Huizum 
07-07-2019 Jongens Afdeling Wier 
07-07-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Zweins 
07-07-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Zweins 
07-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule Franeker 
07-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk Franeker 
10-07-2019 Heren 1e klasse Door elkaar loten Wier 
12-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Heerenveen 
12-07-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten 8 partuur Bolsward 
12-07-2019 Alle categoriën federaties Door elkaar loten junioren Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Jongens Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
12-07-2019 Meisjes Door elkaar loten Hommerts-Jutryp 
13-07-2019 Heren 1e klasse Door elkaar loten Scharnegoutum 
13-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Nicolaasga 
13-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk St.Nicolaasga 
13-07-2019 Jongens Vrije formatie Menaam 
13-07-2019 Meisjes Vrije formatie Menaam 
13-07-2019 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens A Bolsward 
13-07-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Ferwert 
13-07-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Ferwert 
13-07-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Ferwert 
13-07-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Ferwert 
13-07-2019 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens B Bolsward 
13-07-2019 SWH-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens C Bolsward 
13-07-2019 SWH-partij alle categoriën Vrije formatie dames/meisjes Bolsward 
14-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bolsward 
14-07-2019 Heren 1e klasse Afdeling Ried 
14-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk. Weidum 
14-07-2019 Jongens Door elkaar loten Westhoek St.Jacobiparochie 
14-07-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Folsgare 
14-07-2019 Meisjes Door elkaar loten B + herk. Folsgare 
14-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten + herk Easterlittens 
14-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Easterlittens 
14-07-2019 Autoverzorging SHERP partij alle categorieën Vrije formatie Heren A Itens 
14-07-2019 Autoverzorging SHERP partij alle categorieën Vrije formatie Heren B Itens 
14-07-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Grou 
14-07-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Grou 
17-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 8 partuur Minnertsga 
17-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Minnertsga 
18-07-2019 Jongens Uitnodiging 8 partuur door TC en vereniging in samenwerking Joure / St.Nicolaasga 
19-07-2019 Junioren Door elkaar loten Rengersdag Leeuwarden 
20-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Makkum 
20-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt St.Annaparochie 
20-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Weidum 
20-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Tytsjerk 
20-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Makkum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Heren A en B Skearnegoutum 
20-07-2019 De Vries partij Alle categoriën federaties Vrije formatie Dames Skearnegoutum 
20-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Jongens Door elkaar loten Lollum 
20-07-2019 Meisjes Door elkaar loten Lollum 
21-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Leeuwarden 
21-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Wommels 
21-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie onbep Wergea 
21-07-2019 Jongens Afdeling Makkum 
21-07-2019 Jongens Afdeling Makkum 
21-07-2019 Jongens Door elkaar loten +herk afd Makkum 
21-07-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Wijnaldum 
21-07-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Wijnaldum 
21-07-2019 veld Jelsum-Cornjum Schoolmeisjes Vrije formatie Jelsum-C-B 
21-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Bitgum 
21-07-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Bitgum 
21-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Hurdegaryp 
21-07-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Hurdegaryp 
21-07-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule St.Annaparochie 
21-07-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk St.Annaparochie 
21-07-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule St.Annaparochie 
21-07-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk St.Annaparochie 
22-07-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten Makkum 
22-07-2019 Pilot - gestuurde loting Alle categorieën Door elkaar loten Heren Makkum 
24-07-2019 Junioren Jong Feinte Jong Feinten Easterein 
25-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Keatsoff 4 partuur Franeker 
26-07-2019 Junioren Door elkaar loten finale competitie Franeker 
27-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum-P. 
27-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Wjelsryp 
27-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Easterlittens 
27-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Sexbierum-P. 
27-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie + herk. Blije 
27-07-2019 Postma-Groen-partij alle categorieën Vrije formatie heren/jongens Exmorra 
27-07-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Schooljongens Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Cornwerd 
27-07-2019 Postma-Groen-partij alle categoriën Vrije formatie dames/meisjes Exmorra 
28-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Let op aanvangstijd. Arum 
28-07-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Ingelum 
28-07-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbep Ingelum 
28-07-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Ried 
28-07-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Burgwerd 
28-07-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Let op aanvangstijd. Arum 
28-07-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Raerd 
28-07-2019 Jongens Afdeling Harlingen 
28-07-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Dronryp 
28-07-2019 Meisjes Afdeling Makkum 
28-07-2019 Meisjes Door elkaar loten +herk afd Makkum 
31-07-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt PC 16 parturen Franeker 
02-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Jongens Door elkaar loten Sneek 
02-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Sneek 
03-08-2019 Heren 1e klasse Afdeling Franeker 
03-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Hurdegaryp 
03-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Hurdegaryp 
03-08-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk. Morra-Lioessens 
03-08-2019 Jongens Afdeling Witmarsum 
03-08-2019 Jongens Door elkaar loten +herk afd Witmarsum 
03-08-2019 Meisjes Afdeling Ald Meiers Hitzum 
03-08-2019 Bonnema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Heren A en B Nijland 
03-08-2019 Bonnema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames Nijland 
03-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Jongens Door elkaar loten Hartwerd 
03-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Hartwerd 
04-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
04-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Tzummarum 
04-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten Goënga 
04-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Witmarsum 
04-08-2019 Jongens Afdeling Franeker 
04-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Berltsum 
04-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Berltsum 
04-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
04-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
04-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Burgwerd 
05-08-2019 VVVpartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Balk 
07-08-2019 Jongens Afdeling Freule Wommels 
10-08-2019 Heren 1e klasse Door elkaar loten Bitgum 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Ferwert 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Ferwert 
10-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Niawier-M-O 
10-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Tzummarum 
10-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Ternaard 
10-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Jongens Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Pingjum 
10-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Baard 
10-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Ee 
11-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Marssum 
11-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Marssum 
11-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Marssum 
11-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Harlingen 
11-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Ried 
11-08-2019 Jongens Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
11-08-2019 Jongens Door elkaar loten + herk Minnertsga 
11-08-2019 Schoolmeisjes Vrije formatie Tytsjerk 
14-08-2019 Jongens Afdeling Rev.Freule Jellum-Beers 
15-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie beperkt Keatsoff 4 partuur Easterein 
17-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Oude Bildtzijl 
17-08-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie Oude Bildtzijl 
17-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule St.Jacobiparochie 
17-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk St.Jacobiparochie 
17-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Goutum 
17-08-2019 Jongens Vrije formatie Harlingen 
17-08-2019 Meisjes Afdeling Revanche Ald Meiers Schettens-Longerhouw 
17-08-2019 Schooljongens Afdeling Sexbierum-P. 
17-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten +herk afd Sexbierum-P. 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Boazum 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Boazum 
17-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Tsjom 
17-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Tsjom 
17-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Tsjom 
17-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Tsjom 
17-08-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Wageningen 
17-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Jongens Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Workum 
17-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
17-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Bolsward 
17-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Bolsward 
17-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Bolsward 
18-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Kimswerd 
18-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Vrouwenparochie 
18-08-2019 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt Vrouwenparochie 
18-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Stiens 
18-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Wommels 
18-08-2019 Jongens Door elkaar loten Wall Ball Kimswerd 
18-08-2019 WallBall wedstrijd Jongens Door elkaar loten Toernooi Muurkaatsen Kimswerd 
18-08-2019 Meisjes Vrije formatie Holwerd 
18-08-2019 Schooljongens Afdeling Heerenveen 
18-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten +herk. Folsgare 
18-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse poule Stiens 
18-08-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten + herk Stiens 
18-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Dronryp 
18-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Dronryp 
18-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Hallum 
18-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Hallum 
18-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Dronryp 
18-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Dronryp 
21-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt PC 12 partuur Weidum 
24-08-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen Bitgum 
24-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Achlum 
24-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Easterein 
24-08-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Easterein 
24-08-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Van Aisma dagen Bitgum 
24-08-2019 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herk. Hitzum 
24-08-2019 Meisjes Door elkaar loten A klasse poule Minnertsga 
24-08-2019 Meisjes Door elkaar loten + herk Minnertsga 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Welpen Door elkaar loten Welpen Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Pupillen Door elkaar loten Pupillen Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Schooljeugd Door elkaar loten Schooljeugd Hallum 
24-08-2019 Federatiewedstrijd Jongens Meisjes Door elkaar loten Jongens/Meisjes Hallum 
24-08-2019 Open federatiepartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Heerenveen 
24-08-2019 Joostema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Dames Tirns 
24-08-2019 Joostema partij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Heren A en B Tirns 
25-08-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Van Aisma dagen Bitgum 
25-08-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Makkum 
25-08-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Balk 
25-08-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wjelsryp 
25-08-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt+ herk Oude Leije 
25-08-2019 Meisjes Door elkaar loten Weidum 
25-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Peins 
25-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herk Peins 
25-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Jorwert 
25-08-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten + herk Jorwert 
25-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten A klasse poule Spannum 
25-08-2019 Welpenjongens Door elkaar loten + herk Spannum 
25-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten A klasse poule Huns-Leons 
25-08-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten + herk Huns-Leons 
31-08-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Den Haag 
31-08-2019 Welpen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Welpen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Pupillen jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Pupillen meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Schooljongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Jongens Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
31-08-2019 Meisjes Door elkaar loten slotwedstrijd Bolsward 
01-09-2019 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pingjum 
01-09-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie onbep Reduzum 
01-09-2019 Heren 30+ Door elkaar loten + herk Menaam 
01-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Menaam 
01-09-2019 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Damwoude 
01-09-2019 Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk. Reduzum 
01-09-2019 Alle categoriën federaties Afdeling Senioren Tzummarum 
01-09-2019 Welpen jongens Afdeling Welpen Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Welpen meisjes Afdeling Welpen Meisjes Tzummarum 
01-09-2019 Pupillen jongens Afdeling Pupillen Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Pupillen meisjes Afdeling Pupillen Meisjes Tzummarum 
01-09-2019 Schooljongens Afdeling Schooljongens Tzummarum 
01-09-2019 Schoolmeisjes Afdeling Schoolmeisjes Tzummarum 
01-09-2019 Jongens Afdeling Jongens Tzummarum 
01-09-2019 Meisjes Afdeling Meisjes Tzummarum 
07-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten A klasse poule Goutum 
07-09-2019 Heren 50+ Door elkaar loten + herk Goutum 
07-09-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
07-09-2019 Merkepartij Alle categoriën federaties Door elkaar loten Door elkaar loten dames en heren senioren Sint Nicolaasga 
08-09-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Marssum 
08-09-2019 Heren 1e klasse Vrije formatie Lytse PC onbeperkt Mantgum 
08-09-2019 Jongens Door elkaar loten Huizum 
08-09-2019 Schooljongens Door elkaar loten Damwoude 
08-09-2019 Schoolmeisjes Door elkaar loten Damwoude 
08-09-2019 Pupillenjongens Door elkaar loten Ysbrechtum 
08-09-2019 Pupillenmeisjes Door elkaar loten Ysbrechtum 
08-09-2019 Welpenjongens Door elkaar loten Stiens 
08-09-2019 Welpenmeisjes Door elkaar loten Stiens 
14-09-2019 Alle categorieën Vrije formatie Hank Dussen 
14-09-2019 Alle categorieën Door elkaar loten + herk Hank Dussen 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Reduzum 
14-09-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Reduzum 
15-09-2019 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten Oldehove dag Leeuwarden 
15-09-2019 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten Oldehove dag Leeuwarden 
28-09-2019 alle categoriën Door elkaar loten + herk (snertpartij) Amsterdam 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Welpen meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Pupillen meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schooljongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Schoolmeisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Jongens Door elkaar loten Jubbega Jubbega 
29-09-2019 Federatie Mid Fryslan Meisjes Door elkaar loten Jubbega Jubbega 

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers