contact zoeken wedstrijden

Technische Commissie

Voorzitter commissie

Jongens G. Meulenaar
Faldenserwei 12
8834 XJ  BAARD
0517 - 34 15 59
06 - 175 508 84
GMeulenaar@lely.com

Secretaris commissie

Senioren J. Hoekstra
Noorderdwarsstraat 4
9001 BC  GROU
0566 - 62 38 15
jacoba@hetnet.nl

Lid commissie

Jongens R. Postma
Siaerdamasingel 4
9035 GG  DRONRYP
0517 - 23 28 07
06 - 23301215
robertpostma@hotmail.com

Lid commissie

Pupillen Jongens S.J. Meijer
Burgemeester Vlaskampstraat 10
9076 EV  SINT ANNAPAROCHIE
06 - 517 755 97
sikke.petra@hotmail.com

Lid commissie

Welpen Meisjes K. Kaper
Burg Vlaskampstraat 17
9076 GD  SINT ANNAPAROCHIE
06 - 452 730 68
kristiaank@hotmail.com

Lid commissie

Schooljongens A. den Breejen
F. Domela Nieuwenhuisstraat 8
8862 WD  HARLINGEN
06 - 513 206 86
breejen64@gmail.com

Lid commissie

Senioren H.J. van der Bos
Stationsweg 18
9151 JN  HOLWERD
0519 - 56 21 26
06 - 531 993 72
hj.vanderbos@bosaut.nl

Lid commissie

Pupillen Jongens A.B. Hiddinga
Van Burmaniastraat 57
9076 AK  SINT ANNAPAROCHIE
0518 - 40 06 11
06 - 464 019 30
arjenbouwe@hotmail.com

Lid commissie

Jongens R. van der Meer
Westerweg 17
9079 PD  SINT JACOBIPAROCHIE
0518 - 49 18 66
06 - 117 245 30
r.vandermeer@vedaflex.nl

Lid commissie

Schoolmeisjes W. Oosterbaan-Wijbrandi
Koarte Achte 8
8629 PN  SCHARNEGOUTUM
0515 - 41 31 65
wilma@ow2000.nl

Lid commissie

Welpen Jongens R. Oosterbaan
Koarte Achte 8
8629 PN  SCHARNEGOUTUM
0515 - 41 31 65
06 - 121 992 54
reindert@ow2000.nl

Lid commissie

Jongens M. Miedema
Wergeasterdyk 52
9084 AV  GOUTUM
058 - 280 23 03
06 - 201 326 33
murkmiedema@hetnet.nl

Lid commissie

Senioren S.E. Vegter
Soensterdijk 5
9293 MD  KOLLUMERPOMP
0511 - 40 82 25
06 - 127 156 50
siebvegter@hotmail.com

Lid commissie

Meisjes A. Kroondijk-Reijnhoudt
Koaifinne 3
8734 HK  EASTEREIN
0515 - 33 21 12
06 - 228 899 53
aj.kroondijk@hetnet.nl

Lid commissie

Schoolmeisjes L. Dotinga
Grienedyk 4
9014 CJ  TERSOAL
0515 - 52 14 86
06 - 121 704 50
dotinga@hotmail.com

Lid commissie

Welpen Jongens M. van der Kamp
Koarnleane 43
8771 LC  NIJLAND
06 - 106 517 40
martenenanieta@live.nl

Lid commissie

Schooljongens D. Wijning
Langhuisterweg 7
9076 PS  SINT ANNAPAROCHIE
058 - 213 59 60
06 - 295 048 79
douwe.wijning@vionfood.com

Lid commissie

Pupillen Meisjes R. Kroondijk
Langhuisterweg 21
9076 PK  SINT ANNAPAROCHIE
06 - 532 976 08
kroondijk@icnn.nl

Lid commissie

Pupillen Jongens S. Greidanus
De Haven 5
8831 ZP  WINSUM FR
06 - 866 578 50
sietze.greidanus@home.nl

Lid commissie

Pupillen Meisjes P. Renema
De Homeie 23A
8621 DN  HEEG
06 - 383 344 00
petrarenema@gmail.com

Lid commissie

Pupillen Meisjes H.J. Miedema
Holdingawei 85
9053 LV  FEINSUM
058 - 257 19 20
06 - 429 709 13
hermamie@hotmail.com

Lid commissie

Meisjes D. Seerden
Pastorybuorren 25
8855 HS  SEXBIERUM
0517 - 59 11 84
06 - 154 677 17
desybell@hetnet.nl

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers