contact zoeken wedstrijden

Werkgroep Rapporteurs

Rapporteur scheidsrechters

H. v.d. Woude
Berltsumerdyk 3
9044 MA  BITGUM
058 - 253 20 48
hvanderwoude@planet.nl

Rapporteur scheidsrechters

J. Hoekstra
Noorderdwarsstraat 4
9001 BC  GROU
0566 - 62 38 15
jacoba@hetnet.nl

Rapporteur scheidsrechters

W. Postma
Rypsterdyk 3
9036 JC  MENAAM
0518 - 45 18 43

Rapporteur scheidsrechters

M. Postma
It Heechhout 2
8723 ES  KOUDUM
0514 - 52 26 12
06-251 692 19
marijepostma@live.nl

Rapporteur scheidsrechters

S.E. Vegter
Soensterdijk 5
9293 MD  KOLLUMERPOMP
0511 - 40 82 25
06 - 127 156 50
siebvegter@hotmail.com

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers