contact zoeken wedstrijden

Werkgroep NK organisatie

Lid commissie

J. v.d. Ploeg
Rients Koopmansstraat 4
8802 TA  FRANEKER
0517 - 39 66 88
06 - 497 146 72
johannes.tjitske@hetnet.nl

Lid commissie

S. Visser
Marten Janswei 8
8408 JC  LIPPENHUIZEN
0513 - 46 40 64
06 - 412 032 56
gtssvisser@gmail.com

Lid commissie

T. Boomstra
Van Andel-Ripkestraat 47
8802 XB  FRANEKER
0517 - 39 70 50
06 - 515 163 56
t.boomstra@ziggo.nl

Lid commissie

G. Monsma
Cecilia Benninghastr 2
8851 GS  TZUMMARUM
0518 - 48 10 09
06 - 214 227 48
monsmag@kpnmail.nl

Lid commissie

J. Scheen
Zevenhuisterweg 7
8811 HP  RIED
0517 - 26 94 16
j.scheen@hetnet.nl

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers