contact zoeken wedstrijden

Werkgroep Schoolkaatsen

Voorzitter commissie

J. Bos-De Boer
Hofkamp 48
8731 BW  WOMMELS
0515 - 33 34 49
jbos001@hetnet.nl

Lid commissie

G. Dijkstra
De Dammen 1
8701 ZN  BOLSWARD
0515 - 58 12 56
gejanna@hotmail.com

Lid commissie

G. Braaksma
Van Abbemastrjitte 1
8823 SG  LOLLUM
0517 - 46 91 67
g.braaksma@hoekstien-arum.nl

Lid commissie

A. Gietema
1e Hollandiastraat 14
8701 WN  BOLSWARD
06 - 136 825 59
age_gietema@hotmail.com

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers