contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

2 augustus 2020 10:00
Franeker
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging JAN BOGTSTRA
Scheidsrechter Jong, de M.
Fijma, M.
Wedstrijdsecretaris P. de Groot
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De parturen 1 T.e.m. 10 en de parturen 31-32 & 33 kaatsen op het Sjûkelân. De parturen 11 t.e.m. 30 starten op sportpark Bloemketerp.
De 127e "Groote Jongens Kaatspartij" staat voor 2 augustus 2020 op het programma.
In normale tijden de generale voor de Freulepartij in Wommels.
Dit jaar is er veel anders, maar wat is gebleven, is dat we weer strijden om de Du Bois Wandelbal, welke in 1930, bij de 40e editie, werd aangeboden door de familie van de mede-oprichter van deze partij De heer Pieter Du Bois.
Houder van deze unieke koningsprijs is Jurrit Osinga uit Ingelum.
In de jaren dat deze wedstrijd als generale voor de Freule op de agenda staat, is er de laatste jaren altijd een deelname van rond de 40 parturen.
Ook dit jaar verwachten we weer een grote deelname en zullen we zowel op het Sjûkelân als op Sportpark Bloemketerp kaatsen. Na de loting zullen we in de loop van de week aangeven welke parturen we op het Heilige Gras verwachten en welke parturen eerst nog op Sportpark Bloemketerp moeten strijden alvorens ze naar het centrum van Franeker mogen gaan om daar om de prijzen te strijden.
Indien je op Bloemketerp kaatst kun je parkeren bij de Albert Heijn of aan de Loréstraat.
We verzoeken met klem om niet direct bij de ingang van het sportpark te parkeren (boetes zijn niet mals) ook het terrein van de fysiotherapie is op zondag NIET toegankelijk voor bezoekers.


1e prijs: Partuur 1
Rutger Kumbangsila WJELSRYP
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Rick Minnesma DRONRYP

2e prijs: Partuur 11
Redmer Cnossen BOLSWARD
Yoram Elzinga BOLSWARD
Dietmer Kuperus BOLSWARD

3e prijs: Partuur 23
Rein Breuker LEEUWARDEN
Galil-Taeke Moufakkir LEEUWARDEN

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers