contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten 3-tallen + herkansing

18 juli 2020 10:00
Dronryp
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging SJIRK DE WAL
Scheidsrechter Minnesma R.S.
Wedstrijdsecretaris J. Sijbesma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

2e prijs herkansing:

Reinder Meulenaar Baard
Clive van der Weerd Makkum
Mark Okkema Witmarsum


1e prijs: Partuur 17
Jan Yntema GROU
Jurre Reitsma EXMORRA
Siebolt Hofman HOMMERTS

2e prijs: Partuur 6
Enrico Post SEXBIERUM
Milan Krottje DRONRYP
Remco Post SEXBIERUM

3e prijs: Partuur 14
Jardo Sterkenburg ZWEINS
Silvan Elzinga BOLSWARD
Symen Miedema REDUZUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 5
Harmen-Jacob Postma WAAKSENS
Johannes de Boer HOMMERTS
Tymen Bijlsma BOLSWARD

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers