contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + herkansing

11 juli 2020 10:00
Arum
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging WILLEM WESTRA
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris L. Kuipers-Landskroon
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 3
Steven Koster TZUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Thomas Dijkstra BERLTSUM

2e prijs: Partuur 23
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Harold de Boer JELLUM
Jurrit Osinga INGELUM

3e prijs: Partuur 15
Johan Sipma LIOESSENS
Marten Leijenaar EXMORRA
Jitze Floris JOURE

1e prijs verliezersronde: Partuur 7
Thom Stellingwerf GAAST
Yoram Elzinga BOLSWARD
Gosse de Haan WINSUM FR

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers