contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt

24 augustus 2019 10:00
Achlum
Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging ACHLUM
Scheidsrechter Anema C.
Wedstrijdsecretaris J. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 16
Hendrik Bouwhuis SNEEK
Gerrit Jan Duiven HIDAARD
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

2e prijs: Partuur 7
Simon Zijlstra EASTERLITTENS
Jelle Scharringa WJELSRYP
Paulus Yde Walda WJELSRYP

3e prijs: Partuur 2
Steven Koster TZUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP

3e prijs: Partuur 12
André van Dellen BERLTSUM
Paul Dijkstra BITGUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers