contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt

11 augustus 2019 10:00
Ried
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging VvV KLAAS MUG
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 10
Jildou Sweering FOLSGARE
Lotte Delgrosso MARSUM
Jennie Terpstra MANTGUM

2e prijs: Partuur 11
Larissa Smink MAKKUM
Naomi Wiersma WORKUM
Fiera de Vries SEXBIERUM

3e prijs: Partuur 2
Fenna Kramer WINSUM FR
Margriet Miedema BERLTSUM
Kim Dijkstra GRONINGEN

3e prijs: Partuur 6
Sietske Okkema EASTEREIN
Anouk Tolsma DRONRYP
Rixt Wijnia WOMMELS

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers