contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

3 augustus 2019 10:00
Witmarsum
Categorie Jongens
Soort Afdeling
Vereniging PIM MULIER
Scheidsrechter Winkel, J.
Houtsma, D.
Wedstrijdsecretaris S.P. Lemstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 28
Rink Rudmer Sterk BERLTSUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Edgar van Wigcheren BERLTSUM

2e prijs: Partuur 18
Geert Reitsma BAARD
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD

3e prijs: Partuur 9
Menno Osinga INGELUM
Remco Osinga MENAAM
Jurrit Osinga INGELUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers