contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk

29 juni 2019 10:00
Exmorra
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging EXMORRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris K.A. Terluin
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 3
Arjen Schregardus LIOESSENS
Fedde Hansma SPANNUM
Marten Jansen SEXBIERUM

2e prijs: Partuur 13
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
Rink Rudmer Sterk BERLTSUM

3e prijs: Partuur 1
Christiaan Stremler EXMORRA
Klaas Westra KIMSWERD
Marten Leijenaar EXMORRA

3e prijs: Partuur 10
Jacco Tolsma EXMORRA
Jorrit Nanninga DRONRYP
Wesley v.d. Vaart SINT JACOBIPAROCHIE

1e prijs verliezersronde: Partuur 2
André de Vries BITGUMMOLE
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD
Yoram Elzinga BOLSWARD

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers