contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

2 juni 2019 10:00
Anjum
Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging KLAAS THOMAS
Scheidsrechter Jong, de M.
Wier, van E.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 20
Haye Jan Nicolay BRITSUM
Pier Piersma EASTERLITTENS
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

2e prijs: Partuur 4
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Hendrik Jan v.d. Velde MAKKUM
Riemer Hoekstra EE

3e prijs: Partuur 13
Jan Dirk de Groot DRIEZUM
Daniël Iseger LEEUWARDEN
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM

3e prijs: Partuur 24
Wessel v.d. Woud GOUTUM
Sytse Koree ANJUM
Dirk-Henk Kuipers ARUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers