contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk

25 mei 2019 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MEIINOAR IEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 8
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Hessel Postma WINSUM FR
Klaas Gerrit Meulenaar BAARD

2e prijs: Partuur 2
Jurrit Osinga INGELUM
Klaas Westra KIMSWERD
Marten Leijenaar EXMORRA

3e prijs: Partuur 9
Steven Koster TZUM
Mark Minnesma DRONRYP
Menno Osinga INGELUM

3e prijs: Partuur 13
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Daniel Meesters BITGUMMOLE
Jurjen Fokkema HARLINGEN

1e prijs verliezersronde: Partuur 7
Allard Dijkstra LEEUWARDEN
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Thom Stellingwerf GAAST

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers