contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie + herk

15 juli 2018 10:00
Goënga
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Koldijk, J.
Wedstrijdsecretaris H. van Gelderen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 3
Anne Berber Zeinstra LEEUWARDEN
Lotte Delgrosso MARSUM
Jildou Felkers BERLTSUM

2e prijs: Partuur 9
Sietske Okkema EASTEREIN
Maaike Osinga FRANEKER
Aukje van Kuiken KOLLUMERPOMP

3e prijs: Partuur 8
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Anouk Tolsma DRONRYP
Kim Dijkstra MAKKUM FR

3e prijs: Partuur 14
Nicole Hempenius FRANEKER
Anke Winkel DRONRYP
Simona Kootstra MINNERTSGA

1e prijs verliezersronde: Partuur 7
Jildou Sweering FOLSGARE
Jeska Terpstra EASTEREIN
Jennie Terpstra MANTGUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers