Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
rabobank

bgdd
Nieuwsbrief KNKB - September 2020
Wedstrijden in september

Nog een maand en dan is het kaatsseizoen 2020 alweer afgelopen.
Zoals Rynk Bosma in Balkearder 71 mooi omschreef 'De hjerst kloppet op de doar…'

Er staan nog een aantal prachtige partijen op het programma met o.a. de Lytse PC, de Freule en de Frouljus PC. 

Klik hier voor het volledige programmaFoto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma


Afscheid Janny van der Meer

Tot grote ontsteltenis moesten wij als KNKB vorige week afscheid nemen van Janny van der Meer.
Zij was sinds enkele jaren vaste columniste van de Keats! en schreef daarnaast ook verhalen voor de Keats!
De KNKB en iedereen die het kaatsen een warm hart toedraagt zullen haar jeugdige, frisse en creatieve pen missen.
De nabestaanden worden alle sterkte toegewenst om dit verlies te verwerken.
Janny van der Meer mocht slechts 46 jaar oud worden.

Hier kunt u het 'In memoriam' lezen.Foto: Piet Douma
Foto: Piet Douma


​Winnaars individuele Speedbooks-jaarklassementen zijn bekend

Voor de meeste jeugdcategorieën viel afgelopen weekend de beslissing voor het individuele Speedbooks-jaarklassement. Alleen die van de jongenscategorie wordt na 13 september opgemaakt.
De reden dat het klassement dit jaar moest worden opgemaakt aan de hand van veel minder wedstrijden is bekend. Gelukkig zijn er, dankzij de bereidwilligheid van de organiserende verenigingen en hulp van betrokken, toch voldoende wedstrijden georganiseerd om voor alle jeugdcategorieën een klassement op te kunnen maken.

Na zeven weken van spannende wedstrijden zijn de kampioenen bekend:

Categorie Meisjes
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Schooljongens
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Schoolmeisjes
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Pupillenjongens
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Pupillenmeisjes
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Welpenjongens
Overzicht klassement & Extra foto's

Categorie Welpenmeisjes
Overzicht klassement & Extra foto's

Hier kunt u nog een leuk filmpje downloaden van Gerrit Harmen Rypma, de razende reporter. 
 winnaars Meisjes


Winnaars Meisjes. Foto: Romy Postma
Winnaars Meisjes. Foto: Romy Postma


winnaars Schooljongens


Winnaars Schooljongens. Foto: Henk Haar
Winnaars Schooljongens. Foto: Henk Haar


winnaars Schoolmeisjes


Winnaars Schoolmeisjes. Foto: Henk Haar
Winnaars Schoolmeisjes. Foto: Henk Haar


winnaars Pupillenjongens


Winnaars Pupillenjongens. Foto: Gerrit Harmen Rypma
Winnaars Pupillenjongens. Foto: Gerrit Harmen Rypma


winnaars Pupillenmeisjes


Winnaars Pupillenmeisjes. Foto: Gerrit Harmen Rypma
Winnaars Pupillenmeisjes. Foto: Gerrit Harmen Rypma


winnaars Welpenjongens


Winnaars Welpenjongens. Foto: Lieuwe Bosch
Winnaars Welpenjongens. Foto: Lieuwe Bosch


winnaars Welpenmeisjes


Winnaars Welpenmeisjes. Foto: Lieuwe Bosch
Winnaars Welpenmeisjes. Foto: Lieuwe Bosch


Laatste mogelijkheid handschoenkeuring dit seizoen

Op 14 september a.s. is er voor de laatste keer dit seizoen een handschoenkeuring in de Trije in Franeker.
Let op! De eindtijd is veranderd. Normaliter werd er gekeurd tot 21.30 uur, dit is nu tot 21.00 uur.

Eventuele dispensatie verzoeken voor dit seizoen kunnen tot en met donderdag 10 september 20.00 uur aangevraagd worden. Verzoeken die na deze datum en tijd binnen komen worden niet meer in behandeling genomen dit jaar.
 
Omdat alle RIVM-richtlijnen gevolgd moeten worden en er beperkte ruimte en tijd is, geldt dat er nog steeds vooraf moet worden aangemeld voor het laten keuren van de handschoen. Dit kan hier. Maximaal 25 personen kunnen op een avond de handschoen laten keuren, dus vol is vol.  

De keuring kost € 3,- en dit bedrag moet ter plaats betaald worden. Dus niet digitaal (een betalingsverzoek via Ideal dient genegeerd te worden). Bij de handschoenkeuring wordt gevraagd naar een bondsnummer. 

Meer informatie over de handschoenkeuringen is te vinden via de site.  Foto: Henk Haar
Foto: Henk Haar


Informatie Freule - 19 september 2020

Nog even en we kunnen los met de Freule! De opgave voor het deelnemen aan de Freule op zaterdag 19 september staat open in de wedstrijdagenda op de KNKB site.
Bij deze dan ook een oproep aan de verenigingen om jullie partuur alvast op te geven, dit kan tot uiterlijk maandag 14 september 19.00 uur.

Het wordt een Freule zonder publiek maar we willen toch de ouders en/of familieleden van de deelnemende kaatsers uitnodigen om de wedstrijd bij te wonen. Dit betekent dat iedere deelnemende kaatser 2 mensen mag meenemen tegen betaling van een toegangskaartje a € 5,00 per persoon.
We willen de aanmeldingen graag via de verenigingen laten lopen zodat we er op kunnen rekenen dat het familieleden van deelnemende kaatsers betreft.

Werkwijze: i.v.m. de COVID-19 protocollen willen we graag dat de aan de Freule deelnemende verenigingen voor 14 september 19.00 uur de volgende gegevens mailen naar secretaris@defreulepartij.nl: Naam, telefoonnummer en emailadres van de deelnemende kaatsers, coach en aanwezige familieleden.
Iedere vereniging kan dus maximaal 10 personen aanmelden, 3 kaatsers, 1 coach en 6 familieleden.

Op 15 september wordt er naar de deelnemende verenigingen een instructiemail gestuurd met informatie over de toegang en het parkeren. De betaling van de toegangskaartjes dient op zaterdag 19 september contant en gepast voldaan te worden bij de entree.

We hopen op een prachtige Freule dag maar alles vanzelfsprekend onder voorbehoud van de COVID-19 ontwikkelingen.

Bestuur Stichting de Freulepartij WommelsFoto: Anne Waterlander
Foto: Anne Waterlander


Eenmalige dispensatie leeftijdsgrens junioren 2021

Dit seizoen zijn helaas alle NK’s komen te vervallen door de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2 juli jl. is om meerdere redenen besloten om de leeftijdscategorieën in de jeugd met één jaar te verlengen c.q. op te schuiven.

De KNKB heeft in relatie tot bovenstaande besloten om voor de junioren heren en dames éénmalig dispensatie te verlenen voor het seizoen 2021. Dit betekent dat de leeftijdsgrens ook voor deze categorie eenmalig met 1 jaar opschuift.

Hiermee wil de KNKB tegemoet komen aan de laatste jaars kaatsers voor een mogelijke deelname aan het NK, de Jong Feinte of Jong Famme partij.
Bovendien worden er voor alle kaatsers gelijke kansen gecreëerd in de mogelijkheid om het klavertje vier of de vier wimpels te winnen.Foto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma


Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân

Provinciale subsidieregeling

Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door. Voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen.
De regeling opent op maandag 7 september.
 
Voor wie is de subsidie beschikbaar? 
De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten kosten worden gemaakt. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en personele inzet. Hiervoor is een subsidie tot € 1.500,- beschikbaar.  
 
Hoe vraag je deze regeling aan? 
Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd. Ook bij deze regeling geldt: vol = vol.logo provincie Fryslan


De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Fryslân met als rechtsvorm vereniging of stichting.
De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 225,- en een maximum van € 1.500,-.
Kosten gemaakt vanaf 6 mei 2020 zijn subsidiabel. 
Een aanvraag kan digitaal worden ingediend in de periode van 7 september 2020 09:00 uur tot en met 7 oktober 2020 23:59 uur. 
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van ontvangst.
 
Bereid je alvast voor! 
Zorg dat je de gemaakte kosten vanaf 6 mei 2020 en/of de verwachte kosten inzichtelijk hebt.
Zorg dat je een recent uittreksel van de Kamer van koophandel hebt. 
Let op: de aanvraag dient ondertekend te worden door bevoegde bestuurders, zoals die bij de KvK staan ingeschreven. 
 
Meer informatie of vragen? 
Meer informatie over de ‘Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân’ tref je op deze pagina. Vragen over de subsidieaanvraag kun je stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via subsidies@fryslan.frl.Bedwelmende rust in Baard tijdens welpen-wedstrijd

Op 18 juli werd alles uit de kast gehaald om de allerjongste categorie in de ‘spotlights’ te zetten.

Jouke Binnema bracht de boarding, Rynk Bosma was er voor het verslag, Henk Bootsma voor de foto’s en KNKB-Media voor de bewegende beelden. Na afloop ontvingen de deelnemers met dank aan de FBO Kaatsacademie en Muta Sport een shirt.
Dat het shirt wordt gebruikt is duidelijk. Regelmatig zien we de ‘talenten van de toekomst’ schitteren in dit fraaie shirt.

Hier op een foto van Lieuwe Bosch een geconcentreerde Fenna Koster tijdens de laatste welpenwedstrijd van het seizoen.Foto: Lieuwe Bosch


Radiocommercials partners KNKB

We hoeven niemand meer uit te leggen dat het jaar 2020 een ander jaar is (tot nu toe) dan we allemaal van te voren verwacht hadden. Gelukkig wordt er weer gekaatst vanaf het weekend van 11 juli en zo is de karavaan met reclameboarding weer ieder weekend onderweg in onze mooie provincie. Zo zijn de bedrijven die ons steunen gelukkig weer zichtbaar op de kaatsvelden. 

In samenwerking met RadioNL en dan met de radiostations WaterstadFM/Freez en Frysk FM hebben we een 'tegenprestatie' voor onze partners kunnen realiseren. Hier is zeer positief op gereageerd door onze partners uit het bedrijfsleven en zo kunnen we toch een toegevoegde waarde leveren in deze tijd voor onze gewaardeerde 'stipers'. 
 Combi logo - Waterstad-Freez-Frysk


Vacature kaderlid

Vacature kaderlid KNKB


Houd 1,5 meter afstand

Houd rekening met elkaar en zorg ervoor, ook op de kaatsvelden, dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd wordt. Allen hartelijk dank!


Foto Henk Haar
Foto Henk Haar


Interessante artikelen op onze site

Partuur Sijbrandij maakt indruk in Wergea
Tekst en foto: Bouke Poelsma
Lees verder

Trio Menno van Zwieten haalt zijn gram
Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media
Lees verder

Janny van der Meer 1974 - 2020
Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma en Elisabeth Hiemstra
Lees verder

Column balkearder (72)
Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Lees verder

Laatste mogelijkheid handschoenkeuring dit seizoen
Lees verder
Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief