Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
rabobank

bgdd
Nieuwsbrief KNKB - juni 2020
Er wordt gelukkig weer gekaatst!

Na een lange kaatsloze periode mag er weer gekaatst worden! Op veel plaatsen wordt er binnen de vereniging weer getraind en worden er (competitie)partijtjes gespeeld. Helaas is er onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet mogen verkaatsen van ledenwedstrijden (voor jeugd). De KNKB adviseert verenigingen (opnieuw) hierover in contact te treden met de gemeente. Zij blijven leidend in de besluitvorming. 

Door de verruimingen op de scholen is het toch nog gelukt een schoolkaatsproject volledig af te ronden. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. Verder bevat deze nieuwsbrief informatie over de AV, het aan kunnen vragen van KNKB-wedstrijden voor het seizoen 2021, aankondiging voor een sponsorloop, een bericht van kaatsers en informatie over onze communicatiemiddelen. 

Klik hier voor de FAQ van de KNKB
Klik hier voor het kaatsprotocol van de KNKB
Klik hier voor het sportprotocol van NOC*NSF
Klik hier voor de checklist voor verenigingen van NOC*NSFKaatsendeJeugd


Algemene Vergadering KNKB op donderdag 2 juli 2020

De KNKB organiseert haar jaarlijkse Algemene Vergadering dit jaar op donderdag 2 juli 2020. De vergadering zal plaatsvinden in sporthal De Trije en start om 19.30 uur. Als gevolg van Coronamaatregelen mogen niet meer dan 100 personen deze AV bijwonen. Om hier zicht en grip op te hebben wordt gewerkt met verplichte aanmelding via de website van de KNKB en kan slechts 1 afgevaardigde per vereniging/ federatie/ statutaire commissie de AV bijwonen. 


Vergaderen


KNKB-wedstrijden seizoen 2021 kunnen worden aangevraagd

Alle verenigingen zijn begin deze maand aangeschreven met het verzoek via een digitaal formulier de KNKB-wedstrijden die zij willen organiseren in 2021 aan te vragen. Verenigingen hebben nog tot 1 juli de tijd hun aanvraag te doen. Hierna wordt op het bondsbureau gewerkt aan een eerste conceptplanning welke op 17 juli zal worden verstrekt. 


Agenda


Schoolkaatsen in Tzummarum

Er werd niet verwacht dat er voor de zomervakantie nog een schoolkaatsproject kon worden afgerond. Door de verruiming en het aanpassingsvermogen van zowel de schoolkaatstrainer, kaatsvereniging als de school is dit toch gelukt.

Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. Een door de KNKB aangestelde train(st)er verzorgt onder schooltijd vier kaatslessen en ondersteunt de vereniging bij de vervolglessen. Met hulp van de trouwe sponsoren van dit project worden er jaarlijks honderden kinderen de basisbeginselen van het kaatsen geleerd. Voor de vereniging is dit een ideale manier om in contact te komen met potentiële jeugdleden uit hun gebied.

Er zijn nog steeds trainers nodig om dit project te kunnen blijven uitvoeren. Wanneer je 2 projecten per jaar kunt draaien ben je al van harte welkom. Wil je meer informatie over de voorwaardes en/of vergoeding dan kun je een mail sturen naar info@knkb.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op onze site.Foto is gemaakt door een leerkracht van de school met inachtneming van de schoolvoorschriften.
Foto is gemaakt door een leerkracht van de school met inachtneming van de schoolvoorschriften.


​Kaatsinformatieboekje

Nu de meeste (jeugd)trainingen weer zijn gestart, wordt er ook weer van alles gedaan rondom de werving van (jeugd)leden. De KNKB heeft nog genoeg Kaats-informatieboekjes welke tegen kostprijs (€ 0,20) kunnen worden besteld. Bestellingen kunnen worden gedaan door een mail te sturen naar info@knkb.nl.


Kaatsinformatieboekje
Sponsorloop voor verenigingen

Grote sponsorloop voor kaatsverenigingen
De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor veel kaatsverenigingen. Denk bijvoorbeeld aan alle kaatsevenementen die niet door kunnen gaan deze periode, een flinke domper.

Daarom willen we jullie verzoeken om in actie te komen voor je eigen vereniging! 

Volgende week starten we met een grote, sportieve actie voor alle kaatsers: een grote Sponsorloop in samenwerking met sponsorloop.nl. Met deze actie kunnen de leden van onze verenigingen geld inzamelen voor hun eigen vereniging. Via onze kanalen zullen wij alle kaatsers oproepen om hier aan mee te doen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor alle verenigingen wordt er een speciale actiepagina klaargezet. Hier kunnen de deelnemers zich aanmelden. Alle deelnemers krijgen een persoonlijke actielink die zij mogen delen met iedereen die ze maar willen: familie, vrienden, buren, collega's enz. Sponsors kunnen zich vervolgens zelf aanmelden via de link van een deelnemer. Alle administratie gaat digitaal (inclusief betalingen), wel zo gemakkelijk. 

Verenigingen kunnen de actie uiteraard zelf ook delen met hun (jeugd)leden. Volgende week ontvangen alle verenigingen meer informatie van ons over het promotieplan en hun eigen actielink. Hopelijk kunnen wij jullie vereniging met deze actie een steuntje in de rug geven in deze lastige tijd.

Uiteraard is deze actie ‘corona-proof’. De Sponsorloop is niet bedoeld als evenement. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Foto Sponsorloop - Kaatsverenigingen (nieuwsbrief juni 2020)


Bericht van kaatsers aan alle betrokkenen bij de kaatssport

‘Hart-onder-de-riem’ filmpje door kaatsers
Wij als kaatsers kunnen altijd op jullie steun rekenen. Via deze weg willen wij onze waardering laten blijken voor jullie als betrokkene bij de kaatssport. Respect voor een ieder die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan onze prachtige kaatssport, niet alleen nu maar hopelijk ook in de toekomst. Want: ‘de tiid hâld gjin skoft’. Voordat we het weten kunnen we, zowel op als rondom het veld, weer genieten van alles wat de kaatssport zo mooi maakt.

Oant sjen!

Klik hier voor het filmpjeSponsoren bedankt

Bedankt met slogan


Communicatie KNKB

Juist in deze bijzondere tijd willen we de website vullen met bijzondere, nieuwsgierige en interessante verhalen. Onze redactie is goed geïnformeerd en is vaak wel op de hoogte van wat er zich in de kaatswereld afspeelt. Toch weten en horen ze niet alles en misschien wel belangrijker; wat willen de bezoekers van de website lezen?

Hoe zou het zijn met ….. ? Ik zo wel eens wat willen lezen over ….? Het zo leuk zijn om wat te lezen over de ….. categorie.  Er is mij verteld dat vereniging ….. een bijzondere verhaal heeft.

Voor ons is het meedenken en de input van de lezers belangrijk. Mocht u een leuk idee hebben dan horen we dit graag via info@knkb.nl of via tel. 0517-745102.communicatie paint


​Verzendlijst Keats!

Vanuit de adresgegevens van de ledenlijsten zoals wij die in onze administratie hebben staan wordt er een verzendlijst samengesteld voor verzending van de Keats!. Onze sponsor FRL-Post zorgt ervoor dat de het magazine wordt bezorgd bij alle unieke adressen van onze KNKB-leden.
 
Toch krijgen we regelmatig een exemplaar retour omdat geadresseerde inmiddels is verhuisd. Daarom is het belangrijk dat wanneer er een adreswijziging is, dit ook kenbaar wordt gemaakt aan ons. Door de (aangekondigde)adreswijziging te mailen naar info@knkb.nl ben je er zeker van dat je de volgende editie ontvangt. Vanuit de verenigingen kunnen wijzigingen ook het gehele jaar worden doorgegeven. Keats! klein


Interessante artikelen op onze site:

‘Hart-onder-de-riem’ filmpje door kaatsers
Lees verder
Jongeren t/m 18 jaar mogen vanaf 1 juni weer buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te bewaren
Lees verder
Column balkearder (63)
Tekst: Rynk Bosma

Op de foto: Winst op de Bond van 1972, voor het clubvaandel van links naar rechts: Lammert Breuker, Wiep van Wieren en Robert van Wieren.
Lees verder

Easterlittens won het NK in 2019 - een terugblik met Pier Piersma
Video: KNKB Media
Lees verder

Het is stil op het Sjukelân
Video: KNKB Media
Lees verder

Lotte Delgrosso over kaatsloze periode
Video: KNKB Media
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube youtube youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief