Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
Nieuwsbrief KNKB - september 2017
Publiek2
Voortaan gratis Keats!

Met ingang van 2018 gaat de KNKB de Keats! gratis aan alle bij de KNKB ingeschreven leden verstrekken. Hierdoor wordt de directe communicatie vanuit de bond naar haar leden sterk verbeterd en vereenvoudigd, tevens is het een geste naar onze leden die vanaf 2018 gratis een prachtig blad zullen ontvangen. Nu zijn nog slechts een 1750 personen geabonneerd op de Keats! en de schatting is dat minder dan de helft daarvan als lid van een vereniging bij de KNKB staat ingeschreven. Dit betekent dat meer dan 90% van het totaal aantal leden van de KNKB dit prachtige magazine niet ontvangt. Gekeken naar de grote tijdsinvestering die we maken om het kaatsblad uit te brengen ten opzichte van het beperkte lezersaantal, wil de KNKB het anders gaan aanpakken. Hiermee wordt de verspreiding vergroot wat inhoudt dat het blad voor sponsoring interessanter wordt. Aan de huidige abonnées, die niet (meer) lid zijn van een vereniging, wordt gevraagd zich als lid aan te melden. Dit bij een vereniging van hun eigen keuze. Dan blijven ze de Keats! ontvangen. Hierdoor krijgen verenigingen en de KNKB een mogelijkheid hun ledenaantal te vergroten.
 
Het blad wordt voortaan vier keer per jaar verstrekt. De KNKB gaat er nu van uit dat de eerste editie voorafgaand aan het wedstrijdseizoen is, de tweede voor de PC, de derde na het wedstrijdseizoen en de vierde met de Kerst. Dit prachtige kaatsmagazine gaat meer pagina’s bevatten en zal zich met name richten op achtergrondverhalen. Daarnaast wil de KNKB het blad gebruiken om meer en beter met haar leden over de diverse (beleids)onderwerpen te kunnen communiceren.
 
De KNKB gaat via promotie van de Keats! trachten nieuwe leden te werven. Wij verzoeken de verenigingsbesturen hetzelfde te doen (met name de Keats-abonnées die niet lid zijn) en trachten op deze manier aan nieuwe leden of ‘stipers’ te komen.
 Keats! klein


Afke Hijlkema, nieuwe coördinator FB Oranjewoud Kaatsacademie

Afke Hijlkema wordt de nieuwe coördinator van de FB Oranjewoud Kaatsacademie. Zij volgt Hille Saakstra op. Op de regioledenberaden gaat ze zich voorstellen en gaat ze meer over de plannen van de opleidingen e.d. vertellen.

Een korte introductie van haar kunt u hier vinden!
 FB Oranjewoud Kaatsacademie


Afke Hijlkema bijgesneden2


Evaluaties

Nu het wedstrijdseizoen is afgelopen, is de tijd aangebroken om weer evaluaties te houden. Het gaat hierbij om evaluaties met de verenigingen, de kaatsers en met het kader.

Regioledenberaden
In de eerste twee weken van november zijn weer vier regioledenberaden gepland. Hier verwachten we de besturen van alle verenigingen te ontmoeten om het seizoen te evalueren. Verder wordt in die vergaderingen de vraag gesteld wat de KNKB anders of beter kan doen. Welke verwachtingen de verenigingen van de KNKB hebben en welke kerntaken de KNKB moet uitvoeren. Dit moet de hoofdmoot van deze overleggen worden.
 
De regioledenberaden zijn op de volgende data en locaties:
Woensdag 1 november – Raerd (dorpshuis)
Dinsdag 7 november – Driezum (voetbalkantine)
Donderdag 9 november – Goënga (dorpshuis)
Maandag 13 november – Húns (dorpshuis)
 
De verenigingsbesturen zijn hiervoor reeds uitgenodigd. Door het plannen van verschillende avonden hopen wij dat alle verenigingen aanwezig kunnen zijn bij één van de regioledenberaden. Er kan zelf een avond gekozen worden, het bezoeken van een regioledenberaad in een andere regio, als de avond in de eigen regio niet past, is dus mogelijk.

Evaluatie met verenigingen die een hoofdklasse, 1e klasse en/of 2e klasse wedstrijd organiseren
Op maandag 16 oktober vindt, in de kantine van de Trije, het overleg plaats met de besturen van de verenigingen die een rankingwedstrijd organiseren. Hier worden de bevindingen van de wedstrijdzaken van afgelopen jaar weer besproken.WK Colombia

De selectie voor de WK reist 16 november af naar Colombia. De reis gaat 10 dagen duren. De selectie gaat deelnemen aan de disciplines Wallball, internationaal spel en het Llargues. Met behulp van sponsoring en eigen bijdragen wordt deze reis financieel mogelijk gemaakt.
 Hans en Kees archief


Kaatstrainer worden?

In oktober start de Kaatstrainercursus 3. Deze is toegankelijk voor mensen met een KT2 diploma, inschrijven kan nog tot maandag 2 oktober 14.00 uur. Begin volgend jaar zullen er weer 2 cursussen Kaatstrainer 2 worden aangeboden. Deelname aan de cursus is gratis!

Meer informatie over de cursus Kaatstrainer 2 leest u hier op onze site.FB Oranjewoud Kaatsacademie


Begroting

De KNKB is bezig met het opmaken van de begroting van 2018. Hierin wordt ook de AV commissie Financiën betrokken. De procedure is dat zij op voorhand moeten instemmen met de begroting waarna op de AV van 15 maart 2018 de begroting aan de verenigingen wordt voorgelegd.
In de begroting wordt ook rekening gehouden met Keatsstêd 2018, namelijk de organisatie van de activiteiten rond de PC van 2018, dit in het kader van Culturele Hoofdstad. In die week vinden tevens de EK met de disciplines Wallball en Llargues in Franeker plaats.
Zorgelijk is de teruggang van de subsidie van NOC*NSF. Voor 2018 is deze weer met 8 % verlaagd. Ook krijgen we de laatste jaren geen Lotto-gelden meer. De 2,3 miljoen Lotto-gelden van volgend jaar worden zeer waarschijnlijk onder de olympische bonden verdeeld. Dit is erg jammer voor een kleine sportbond als de KNKB, temeer de bijdragen van VSK (Veilig Sportklimaat) ook al aan onze neus voorbij gaan. VSK wordt namelijk de laatste jaren ook onder de grote sportbonden verdeeld.Leerhardheidsmeter

De bond is er in geslaagd een leerhardheidsmeter aan te schaffen. We denken hiermee een adequaat middel te hebben gevonden om de handschoenencontrole te optimaliseren. De controleurs van de werkgroep handschoenen willen aan de hand van experimenten een leerhardheidsnorm gaan stellen welke gebruikt wordt voor de keuring van de handschoen. De werkgroep handschoenen is overigens op zoek naar 2 nieuwe leden voor de werkgroep. Heeft u interesse of wilt u hierover meer informatie dan kunt u een e-mail sturen naar info@knkb.nl.


Leerhardheidsmeter1


Interessante artikelen

Menaam wint dorpencompetitie Wallball!
Lees verder
Even voorstellen!
Afke Hijlkema volgt Hille Saakstra op als coördinator van de kaatsacademie. Zij stelt zich via deze weg aan u voor.
Lees verder

Ilse Tuinenga klassementswinnaar!
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)
Video: KNKB Media
Lees verder

Tjisse en Gert-Anne klassementswinnaars!
Video: KNKB Media
Lees verder

Historische avond in Marsum!
Foto en video: KNKB Media
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief