Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
knkb fb oranjewoud
Nieuwsbrief KNKB - augustus 2017
_AWA4066
Via deze weg ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van de KNKB.


Wedstrijdzaken

Afdelingswedstrijd Van Aisma Kaatsdagen
De opgave voor de afdelingswedstrijd bij de Van Aisma Kaatsdagen (26 augustus 2017) staat open voor alle verenigingen. De afdelingswedstrijd betreft dus geen uitnodigingswedstrijd maar is een wedstrijd waarvoor elke bij de KNKB aangesloten vereniging 1 partuur mag afvaardigen. O.K.K. Bitgum hoopt op minimaal 25 parturen en heeft goed gevulde enveloppen beschikbaar voor de prijswinnende parturen.

Lytse PC
De Lytse PC, die ieder jaar door kv Jacob Klaver in Mantgum wordt georganiseerd, wordt dit jaar verschoven naar zondag 10 september 2017. Het bestuur van kv Jacob Klaver hoopt hierdoor weer meer parturen te kunnen verwelkomen. Men wil deze (gerenommeerde) partij weer nieuw leven inblazen en heeft ook dit jaar weer een prijzenpakket van maar liefst € 1500!

Hoekpalen
De bevestiging van de hoekpalen geeft veelal problemen. De metalen pinnen steken soms gevaarlijk boven het maaiveld uit. De wg Begeleiders Scheidsrechters wil dit probleem gaan tackelen en vragen hierbij de lezers om hulp. Wie heeft de goede oplossing? Wij zien uw idee graag tegemoet op info@knkb.nl.Geslaagde PC en Freule

De PC en Freule waren ook dit jaar weer een prachtig schouwspel: spannende wedstrijden met verschillende verrassingen! Geweldig winnende parturen in een prachtige ambiance. Kaatstechnisch zal er altijd wel iets over de uitvoering op te merken zijn, maar het kaatsen heeft veel meer aspecten, onder meer spanning, beleving, binding en gezelligheid. En dat was allemaal volop aanwezig. Ook konden we volop nieuw talent begroeten.
De KNKB heeft haar sponsoren en andere belanghebbenden weer prima dagen kunnen bieden. Deze netwerking is erg belangrijk voor de bond. Het kaatsen wordt op deze topdagen geweldig uitgedragen en daar wil de KNKB de leden van de Koninklijke PC en de leden van het Stichtingsbestuur van de Freule hartelijk voor bedanken.
 
Wie we hierin ook moeten bedanken zijn onze wedstrijdgerelateerde werkgroepen, met name de wg Scheidsrechters, wg Handschoenencontroleurs en masseurs/masseuses. Petje af voor Astrid Kooistra en Leendert van Wieren. Zij moesten door de oogproblemen van eerste scheids Hendrik Sweerink op het laatste moment de leiding op de PC overnemen. Schijnbaar nauwelijks aanwezig en resoluut in beslissingen. Hulde! Ook de scheidsrechters op de Freule waren prima op dreef. We hopen dat dit een aanzuigende werking heeft op aankomende scheidsrechters: als je zo kunt leiden is het een prachtig vak!
 
De wantencontroleurs hebben op de PC controles uitgevoerd en op de Freule stonden ze standby. Helaas moesten ze op de PC twee handschoenen afkeuren. Gezien de omstandigheden waaronder de keuringen moesten plaatsvinden, hebben de controleurs prima werk verricht! Bedankt daarvoor.
 
De KNKB steekt veel tijd in de wedstrijdgerelateerde werkgroepen. De wg Ranking, Lotingen, Wedstrijdzaken, TC, Scheidsrechters en hun begeleiders/coaches, Rapporteurs en verzorging wedstrijdkleding zijn allemaal bezig om de wedstrijden in goede banen te leiden en zijn –weliswaar op de achtergrond- ook op de PC en Freule bezig. Het wordt altijd heel vanzelfsprekend gevonden dat deze vrijwilligers de zaken goed hebben geregeld, maar niets gaat vanzelf. Ook zij worden hierbij bedankt voor hun vele activiteiten.ScheidsenMasseurs


Netwerkbijeenkomst 21 juni Sportstad Heerenveen

Afgelopen 21 juni kwamen verschillende sponsoren en een mooie club dames en heren topkaatsers bijeen om gezamenlijk aanwezig te zijn tijdens de netwerkbijeenkomst in Sportstad Heerenveen. Na een hapje en een drankje werd de bijeenkomst afgetrapt door Jan van Erve met een welkomstwoord en stand van zaken betreffende commercie en sponsoring.

Rinse Bleeker, directeur van Sportstad Heerenveen, volgde met een boeiende presentatie over de verschillende mogelijkheden die het multifunctionele sportcentrum een ieder te bieden heeft. Na deze presentatie heeft er een rondleiding plaatsgevonden bij de buitensportaccommodaties, waarbij we een kijkje hebben kunnen nemen bij de nieuwe overdekte inline-skatebaan, de fierljepschansen en de beachvelden.

Na de rondleiding is er gezamenlijk genoten van een heerlijk verzorgd diner, met aansluitend onze gastspreker Jillert Anema. Een trainer met een eigen aanpak die maar een ding wil: Winnen! Uitspraken als ‘Het kan altijd beter’ en ‘Je moet in iedere situatie bedenken: doe ik iets of doe ik niets’ is dhr. Anema ten voeten uit. Hij heeft tijdens deze avond gezorgd voor de nodige entertainment met een kritische noot.

Er kan terug worden gekeken op een geslaagde en inspirerende bijeenkomst waarbij het bedrijfsleven, de bond en de topkaatsers nader tot elkaar zijn gekomen.Nieuwsbrief augustus - collage netwerkbijeenkomst


Afscheid

Jan de Vries
De heer Jan de Vries is gestopt met zijn functie als voorzitter van onze hoofdsponsor FB Oranjewoud. Onder zijn voorzitterschap is FB Oranjewoud hoofdsponsor van de KNKB geworden en inmiddels is een driejarig contract afgesloten. Daar heeft De Vries een grote rol in gehad. In een mooie informele setting is op hun landhuis in Oranjewoud afscheid van De Vries genomen.

Jan, nogmaals heel hartelijk bedankt voor je activiteiten voor de KNKB!


Tjeerd Dijkstra stopt als HB-lid
Tjeerd Dijkstra stopt in 2018 als lid van het bondsbestuur. Hij heeft dan 9 jaar (drie perioden) deel uitgemaakt van het bondsbestuur. Hij stelt zich niet meer voor een vierde periode beschikbaar omdat hij van mening is dat na een dergelijke periode anderen het stokje moeten kunnen overnemen om de bond verder te ontwikkelen.

Tjeerd heeft na een aantal jaren 'Verenigingen en federaties' de portefeuille 'Technische Zaken en Wedstrijdzaken' onder zijn hoede gehad. Daarvoor was hij 11 jaar lid/voorzitter van het bestuur van de kv te Easterein. Tjeerd is een beleidsmaker pur sang. Hij heeft zijn functie altijd met verve ingevuld. En dat in een portefeuille die altijd in beweging is en absoluut niet eenvoudig is! In de AV van maart 2018 neemt hij afscheid. Het bondsbestuur beraadt zich op zijn opvolging.
 knkb-oranjewoud


Verenigingsondersteuning

De verenigingsondersteuners hebben onder leiding van bondsbestuurslid Lolke Jan Dijkstra drie vergaderingen (te Folsgare, Skingen-Slappeterp en Holwerd) gehouden. Diverse verenigingen waren aanwezig en gezamenlijk is de aanpak van verschillende problematieken besproken en gedeeld.

Het tekort aan bestuursleden en vrijwilligers blijkt het grootste probleem te zijn. Ook wordt de wedstrijdagenda soms te belastend ervaren. Daarbij bleek ook dat verenigingen te weinig gebruik maken om wedstrijden aan te vragen, bijv. wanneer verplicht wordt een jeugdwedstrijd te houden. De knkb geeft als tip om in dat geval een wedstrijd aan te vragen waaraan eigen jeugd kan deelnemen. Ook kwam naar voren dat verenigingen niet altijd weten wat de KNKB voor hen kan betekenen. Zie daarvoor het productenboek onder 'knkb.nl', 'voor verenigingen', 'ondersteuning' en dan 'productenaanbod'.

Met een aantal verenigingen zijn door de VO-ers vervolgafspraken gemaakt om meer maatwerk te kunnen leveren. Het is al eerder gezegd, met behulp van de VO-ers worden er heel goede resultaten bereikt. Ik wil u nogmaals met klem vragen hier gebruik van te maken!Procedure vacature bondsdirecteur

Inmiddels loopt de procedure van vacature bondsdirecteur. Tot 21 augustus kan op deze functie worden gesolliciteerd. Voor belangstellenden: bij de KNKB kan een volledig functieprofiel worden opgevraagd. De vacature is te vinden op onze website en onderaan deze nieuwsbrief.


Interessante artikelen

Vacature directeur (m/v)
De KNKB is op zoek naar een opvolger voor Geert Faber.
Lees verder

Fertriet en freugde dûnsen by elkoar lâns op Freule
Tekst: Rynk Bosma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB Media
Lees verder

Easterein wint Ald-Meiers 2017
Foto & Video: KNKB Media
Lees verder

De formatie van Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra blijft maar door gaan met winnen
Tekst: Jan Braaksma
Foto: Henk Hempenius
Lees verder

Hendrik Kootstra koning op de 164ste PC
Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent)
Video: KNKB Media
Lees verder

Volg ons op:

twitter facebook youtube

Klik hier als u zich wilt afmelden op deze nieuwsbrief