Gedragscodes

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play.
Hoe gaan we met elkaar om, welke (spel)regels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe lossen we problemen op.

De KNKB wil er aan bijdragen dat de kaatsers onbezorgd en met plezier kunnen kaatsen en zich verder kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor alle andere betrokkenen bij het kaatsen: ook trainers, coaches, begeleiders, ouders, supporters, scheidsrechters en bestuurders.

Klik hier voor documenten gedagsregels

logo_KNKB