Opleidingen

Eerste geslaagde scheidsrechters Friesland Bank Kaatsacademie

Maandag 19 september zijn op het bondsbureau in Heerenveen de eerste diploma's uitgereikt aan de scheidsrechters die zijn geslaagd voor de scheidsrechtersopleiding niveau 3. Het afgelopen half jaar hebben 9 scheidsrechters de cursus binnen de Friesland Bank Kaatsacademie met goed gevolg doorlopen. Op de afsluitende avond van de cursus zijn de diploma's aan hen uitgereikt door HB lid Tjeerd Dijkstra. Ook werden certificaten uitgereikt aan vier praktijkbegeleiders die de cursisten het afgelopen seizoen hebben begeleid. Het eerste deel van de avond werd ingevuld door Jan Henk Hoeksma uit Grou. Hij is topscheidsrechter bij de Korfbalbond en tevens als jeugdcommissie lid betrokken bij het kaatsen in Grou. Hij hield de cursisten een spiegel voor en benadrukte meerdere malen, dat alles begint met jezelf.

Na de pauze was het de beurt aan Tjeerd Dijkstra om de diploma's en certificaten uit te reiken en aan cursus coŲrdinator Klaas Aalbers om de opleiding af te sluiten. De geslaagden zijn: Scheidsrechters: Albert Reinsma, Annemiek Korf, Willem Postma, Marinus Grond (niet op de foto), Folkert Baarsma, Wiebren Joustra, Erwin van Wier (niet op de foto), Willem Beimers (niet op de foto) Jenco Sieperda. Praktijkbegeleiders: Pieter Brandsma, Gerard Groothoff, Fokke vd Veen, Sijds Krap. Verder op de foto Tsjipke Hijlkema (coŲrdinator praktijkbegeleiders) en Klaas Aalbers (coŲrdinator cursus).