Wedstrijdagenda

Datum Wedstrijd Plaats
wo 30 juli 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf PC (16 part  Franeker 
za 02 augustus 2014 Heren Hoofdklasse Afdeling NK Straatkaatsen meerdere parturen mogelijk  Berltsum 
Heren 50+ Door elkaar loten B + verl.r.  Burgwerd 
Heren 50+ Door elkaar loten A klasse A (poule)  Burgwerd 
Jongens Afdeling  Witmarsum 
Jongens Door elkaar loten del + verl. afd  Witmarsum 
Meisjes Afdeling afd Ald Meiers  Hitzum 
zo 03 augustus 2014 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf (10 part.)  Witmarsum 
Heren 1e klasse Vrije formatie vf onbep  Wergea 
Heren 30+ Door elkaar loten del + verl.r.  Zurich 
Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt vf onbep  Huizum 
Jongens Afdeling  Franeker 
Schooljongens Door elkaar loten B + herk  Oude Leije 
Schooljongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Oude Leije 
Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk  Hallum 
Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Hallum 
Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk  Spannum 
Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Spannum 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk  Gytsjerk 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Gytsjerk 
Welpenjongens Door elkaar loten del + herk.  Tzummarum 
Welpenmeisjes Door elkaar loten del + herk.  Tzummarum 
wo 06 augustus 2014 Jongens Afdeling afd Freule  Wommels 
za 09 augustus 2014 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten del (10 part.)  Dokkum 
Heren 1e klasse Door elkaar loten del (10 part.)  Bitgum 
Heren 2e klasse Door elkaar loten del onbep  Goutum 
Dames Hoofdklasse Door elkaar loten del (8 part.)  Menaam 
Dames 1e klasse Door elkaar loten del onbep + ver  Deinum 
Meisjes Afdeling afd Rev. Ald M  Schettens-Longerhouw 
Schooljongens Door elkaar loten B + herk  Oosterbierum 
Schooljongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Oosterbierum 
Schoolmeisjes Door elkaar loten B + herk  Driesum 
Schoolmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Driesum 
Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk  Folsgare 
Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Folsgare 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten B + herk  Cornwerd 
Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse A (poule)  Cornwerd 
Welpenjongens Door elkaar loten B + herk  Achlum 
Welpenjongens Door elkaar loten A klasse A (poule)  Achlum 
Welpenmeisjes Door elkaar loten del + herk  Broeksterwald 
volledige wedstrijdlijst tonen