Disclaimer

De informatie geplaatst op www.knkb.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlands Kaatsbond (KNKB). Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De KNKB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.knkb.nl. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De KNKB kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Auteursrecht De KNKB behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de KNKB verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de KNKB mag zonder toestemming van de KNKB openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke of verenigings doeleinden is wel toegestaan, mits de bron wordt vermeld.