Vervolgpagina ontheffing opstap

De aanvraag ontheffing opstapwedstrijd is ontvangen op het Bondsbureau van de KNKB.