KNKB

De KNKB is een van de oudste Nederlandse sportbonden en anno 2007 zijn 124 kaatsverenigingen aangesloten met in totaal bijna 15.000 leden. Het kaatsen wordt vooral in (het bovenste deel van ) Friesland beoefend. De kaatsverenigingen zijn het fundament voor het beoefenen van de kaatssport. Zij verzorgen het activiteitenaanbod voor de kaatsers. Het waarborgen van de verwevenheid met de Friese cultuur en tradities is daarbij een belangrijke doelstelling van de KNKB.