Opleidingen

De KNKB kent opleidingen voor kaatstechnisch kader en voor arbitrage.

De trainersopleidingen Kaatstrainer 2, Kaatstrainer 3 en Kaatstrainer/coach 4 zijn erkende opleidingen.
De KNKB organiseert de cursussen jaarlijks zelf in de Trije te Franeker en heeft een samenwerkingsverband met CIOS Heerenveen. De studenten kunnen tijdens hun cios-opleiding het diploma kaatstrainer 3 behalen.
Daarnaast is het mogelijk op locatie een trainerscursus te verzorgen. Als een vereniging (of een aantal verenigingen samen) zelf een groep cursisten bijeenbrengt, wordt de cursus bij de vereniging zelf gehouden.

De arbitrageopleidingen (scheidsrechters en keurmeesters) worden verzorgd door de scheidsrechterscommissie van de KNKB.
De KNKB volgt het door grotere sportbonden gelanceerde Masterplan Arbitrage, waarin naast opleiding en begeleiding ook aandacht is voor werving, behoud en imago van de arbitrage.