Introductielessen

Voor de leerlingen van de basisschool en voorgezet onderwijs kan de KNKB introductielessen op de betreffende school verzorgen.

Voor vragen of boekingen kunt u contact opnemen met het Bondsbureau, .

Basisschool
In een lessenserie van 2-4 lessen worden leerlingen op de basisschool in contact gebracht met de Friese sport kaatsen.

De volgende onderdelen zullen aan bod komen in de lessen serie:

• Balvaardigheid
• Opslaan
• Uitslaan
• Zuiverheid van gooien en opslaan
• Uitslaan met handschoen

Alle onderdelen worden afgestemd op het niveau van de leerlingen.

Voorgezet onderwijs
In een lessenserie van 2-4 lessen worden leerlingen op het voortgezet onderwijs in contact gebracht met de Friese sport kaatsen.

De volgende onderdelen zullen aan bod komen in de lessen serie:

• Balvaardigheid
• Opslaan
• Uitslaan
• Uitslaan plaatsen
• Zuiverheid van gooien en opslaan
• Uitslaan met handschoen

Eventueel kan er afgesloten worden met een kaatspartij.

Alle onderdelen worden afgestemd op het niveau van de leerlingen.