Reglementering

In het KNKB reglement staan alle afzonderlijke onderwerpen in de verschillende bijlages. In het document vindt u onder andere de inrichting van het speelveld, veldafmetingen, de procedure bij een strafrapportage, de kledingvoorschriften en de gebiedsindeling.

Voor de download van het KNKB reglement 2015 Klik hier