Verenigingshandboeken

Elke kaatsvereniging heeft verenigingshandboeken ter beschikking gekregen vanuit het Breedtesportproject Kansen voor Kaatsen(2004-2008). In deze vereniginghandboeken zit een schat aan informatie voor de verenigingsbestuurder, nieuwe verenigingsbestuurders, commissies, trainers en jeugdbegeleiders. Kortom voor iedereen, die iets in de vereniging doet. De verenigingshandboeken bestaan uit een viertal mappen:

  • Algemene informatie sportverenigingen
  • Algemene informatie kaatsverenigingen
  • Technische informatie kaatsverenigingen
  • Verenigingsmap
De laatste map kan gebuikt worden om draaiboeken, functieomschrijvingen, jaarplanning, e.d. van de eigen vereniging in te bewaren. Zo is alles goed gearchiveerd. De set mappen kan een mooi plekje krijgen in bijvoorbeeld een clubhuis of kantine, zodat iedereen gebruik kan maken van de handboeken. Hieronder staan de onderwerpen die u digitaal op deze site kunt downloaden.

Klik hier voor het downloaden stappenplan Klik hier voor het downloaden draaiboek activiteiten Klik hier voor het downloaden draaiboek jeugdwedstrijd Klik hier voor het downloaden Ledenwerving/behoud Klik hier voor het downloaden Vrijwilligersbeleid Klik hier voor het downloaden Stap voor stap het Internet op Klik hier voor het downloaden Statuten en reglementen Klik hier voor het downloaden Wet- en regelgeving Klik hier voor het downloaden Communicatie Klik hier voor het downloaden Vergaderen Klik hier voor het downloaden Sponsoring Klik hier voor het downloaden Vakjargon sport Klik hier voor het downloaden Fondswerving

Algemene informatie kaatsverenigingen De map “Algemene informatie kaatsverenigingen” kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld organisatiestructuur binnen de KNKB, wedstrijdinformatie en andere informatie die belangrijk is voor een kaatsvereniging. Draaiboeken activiteiten Technische informatie kaatsverenigingen De derde map “Technische informatie kaatsverenigingen” bevat diverse leskaarten voor verenigingstrainers en andere informatie op het gebied van kaatstrainingen. Leskaarten Kabouters Beginnersspel Welpen Kaatsen voor beginners Pupillen Diplomakaatsen instructieboekje Schooljeugd 14-16 jaar Jeugdplan Kaatsvarianten/speluitleg Leskaarten muurkaatsen Muurkaatsen welpen/pupillen Muurkaatsen schooljeugd Muurkaatsen jongens en meisjes Leskaarten muurkaatsen 2010