Federaties

Federatie Barradeel 
Federatie De Wâlden 
Federatie Dongeradeel 
Federatie Franekeradeel 
Federatie Littenseradiel 
Federatie Menaldumadeel 
Federatie Mid Fryslân 
Federatie Sneek e.o. 
Federatie Tusken Waed & Ie 
Federatie Wűnseradiel/Bolsward/Workum 
Federatie Zuid Westhoek 
Federatie van Buiten Afdelingen (FBA) 
Federatie Kon.Ned.Kaatsb. 
Federatie Muurkaatsen 
Adema-Houthuyse