One Wall Handball

IMGP6589

Wat is One Wall Handball?


Spelers:
- Er wordt 2-2 of 1-1 gespeeld.

Materiaal:
- Er wordt een rubberbal gebruikt. De big ball (Big Blue of Skybouncer) of de challenger 1 (voor de jeugd).
- Er wordt op dit moment meestal zonder handbedekking gespeeld. Het is toegestaan om speciale dunne handschoenen te dragen.

Veld:
- Lengte 10.60 meter, breedte 6.10 meter. Muurhoogte 4.90 meter
- Opslaglijn voor positie van de serveerder. Bij de opslag blijft de speler achter de lijn en ook de stuit van de bal vindt plaats achter de lijn.
- Zogenaamde shortline/opslaglijn voor waar de opslagbal minimaal overheen moet stuiten in het speelveld.

Klik hier voor de afbeelding van het speelveld.

Het spel
- De opslager slaat achter de shortline vandaan de bal na een stuit in een keer tegen de muur, dus niet met een opgooi zoals in het Friese spel. De opgeslagen bal moet vanaf de muur voorbij de shortline terechtkomen. Bij een te kort of een te ver gespeelde bal (in een keer over de achterlijn) wordt een tweede service gegeven. Als de bal naast het speelveld stuit is er geen tweede service.

- Bij 2-2 staat de medespeler van de opslager op het moment van de opslag naast het veld ter hoogte van de serviceline. De medespeler mag pas in het veld komen, als de opgeslagen bal hem/haar is gepasseerd.

- Behalve bij het begin van wedstrijd, dan wisselt de opslag na een beurt, gaat de opslag over naar de tegenpartij als beide opslagers aan de beurt zijn geweest. Als de wedstrijd begint wisselt de opslag na de servicebeurt van de eerste opslager.

- De ontvangende spelers mogen niet voor de servicelijn komen voordat de bal de shortline is gepasseerd.

- De bal moet altijd met één hand worden gespeeld.

- De bal mag zowel met de vlakke hand als met de vuist worden gespeeld.

Puntentelling:
- Alleen de opslagpartij kan punten scoren.

- De duur van de wedstrijd hangt af de vorm waarvoor wordt gekozen. Op dit moment wordt er tijdens de meeste toernooien op tijd gespeeld (10-15 minuten).

Regels:
- Lijn is in.

- De bal, die terugkomt van de muur, mag direct (volley) of na één stuit worden geslagen.

- Spelers mogen buiten de lijnen van het speelveld komen.