Schoeisel

M.i.v. 2011 is na AV besluit het door de kaatsers te dragen schoeisel vrij, mits dit geen gevaar oplevert voor aanwezigen en betrokkenen bij de wedstrijd.