Prijzen

Prijzen Voor de organiserende verenigingen zijn de reglementen, afspraken en richtlijnen voor het toekennen van prijzen bij wedstrijden op een rij gezet. Klik voor het document: Aantal prijzen Richtlijnen prijzen jeugd Reglement / afspraken / richtlijnen prijzen senioren