Completeren parturen

Completeren van parturen door aanvullen, bijloten en opschuiven.

A. Afdelingswedstrijden (geldt voor alle categorieŽn)

Alleen aanvulling mogelijk door:
- een niet op de lijst voorkomende speler van de betreffende vereniging;
- een op de lijst -in een ander partuur van die vereniging- voorkomende speler, mits dat andere partuur eveneens wordt aangevuld;
- een speler uit een partuur van dezelfde vereniging dat al heeft verloren.
- de vereniging mag een afdelingspartuur, dat met 2 is opgegeven aanvullen met een 3e speler.

B. Heren hoofdklasse / 1e klasse

Vrije formatie:
Vanaf 2010 wordt in in vrije formatiewedstrijden niet meer bijgeloot. De vervangingsregeling is van kracht.

Uitnodiging:
Bijloten.


C. Heren 2e klasse

Vrije formatie:
De vervangingsregeling is van kracht.

D. Dames hoofdklasse / 1e klasse

Vrije formatie hoofdklasse:

Vrije formatie 1e klasse:

Zie vervangingsregeling .

E. Jeugd

Vrije formatie:

De vervangingsregeling is van kracht.

F. Door elkaar loten (alle categorieŽn)

Opschuiven:
Parturen waarvan voor de aanvang van de wedstrijd bekend is, dat zij onvolledig zijn, worden gecompleteerd door opschuiving uit het partuur met het hoogste nummer.
De laatste speler van het partuur met het hoogste nummer komt in de plaats van de volgens de lijst eerst afwezige speler, de voorlaatste speler op de plaats van de tweede afwezige speler, enz.
Van de volgorde kan worden afgeweken bij een gestuurde loting, bijv. A/B spelers.

Bijloten onvolledige parturen:
Bij onvolledige parturen wordt bijgeloot uit de verliezende parturen van de eerste keer de perken vol. Dit aantal parturen mag nooit groter zijn dan de helft van het aantal partijen in de eerste omloop, naar beneden afgerond.

H. Herkansing (alle categorieŽn)

In de herkansingsronde gelden de onder F vermelde regels.
Als in de hoofdronde sprake is van een incompleet partuur ( of een oneven aantal parturen), moeten de laatste twee complete parturen direct kaatsen.
De laatste speler van dat verliezend partuur vult de open plaats in van de speler uit ťťn van de eerste verliezende parturen die is bijgeloot in de winnaarsronde.
Het verliezende partuur met het hoogste nummer, dat incompleet is geraakt door bijloten naar boven in de lijst, wordt weer gecompleteerd, door in in de verliezersronde een verliezer uit de parturen met de laagste nummers bij te loten.

I. Blessures (alle categorieŽn)

Bij blessures wordt bijgeloot uit de verliezende parturen van de eerste keer de perken vol. Dit aantal parturen mag nooit groter zijn dan de helft van het aantal partijen in de eerste omloop, naar beneden afgerond.
In de volgende omlopen bijloten uit de nog op het speelveld aanwezige verliezers, die geen prijs hebben gewonnen.