Handleiding aangifte loting uitslag

De KNKB maakt gebruik van de digitale aangifte / lotingen / verslagen / klassementen via deze site.

Aangifte:
Alle aangifte verloopt via de KNKB-website via wedstrijdagenda/datum.
Schriftelijke aangifte is uitgesloten.
Sluiting van de aangifte staat op de website in de aparte kolom aangifte.
Sluiting is altijd op dinsdag 19.00 uur. Er geldt een afwijkende termijn voor wedstrijden op woensdag (= zaterdag 19.00 uur).
Bij alle aangiftes dienen bondsnummer en geboortedatum juist vermeld te zijn, anders wordt de aangifte automatisch geweigerd.

Lotingen:
Alle lotingen worden verricht door de KNKB-lotingploeg.
Enkele verenigingen, die voor een aantal (speciale) wedstrijden daartoe een verzoek hebben ingediend, loten zelf via de door de KNKB verstrekte procedure.

Verslag, foto's, uitslag en punten
Na afloop kan de vereniging het wedstijdverslag met foto's uploaden. Eveneens kan de uitslag met puntentoekenning worden ingebracht, zodat het puntenklassment per categorie up to date is.


De complete handleiding gebruik site bij KNKB-wedstrijden is hier in te zien.

Achtereenvolgens worden duidelijk beschreven:

Aangifte
Lotingen
Wedstrijdlijsten
Wedstrijdverslagen
Foto's
Uitslagen en punten