Activiteiten

In dit deel van de website staan allerlei KNKB-activiteiten, onderverdeeld, vermeld.

Aanmelding voor een activiteit is hier mogelijk.
Net als in het wedstrijddeel staat de site in verbinding met de totale bondsadministratie.
Let wel:
Er is een klein verschil met wedstrijdaangifte, daar verschijnt je naam meteen, maar bij activiteiten is dat niet zo!
Na de aanmelding voor een activiteit, moet er in het relatiesysteem een akkoord worden gegeven (controle persoonlijke gegevens en eventuele betalinggegevens). Pas daarna verschijnt de deelnemer op de site. Dat kan daarom een werkdag later zijn.
Die melding krijgt de deelnemer overigens ook zelf.

Voor de meeste activiteiten is ingeven van bondsnummer en geboortedatum noodzakelijk.
Voor betaalde activiteiten vraagt de computer om de betalinggegevens.

Voor een aantal (promotie)activiteiten is aanmelding van niet- leden ook mogelijk. Dan is het voldoende de persoonlijke gegevens in te vullen.