Kaatsmuseum

Informatie over kaatsmuseum op www.kaatsmuseum.nl

Leskist 'Keatsen' voor de midden-en bovenbouw van de basisschool.

Voor groep 5 t/m 8 van de basisschool heeft het Kaatsmuseum i.s.m. de KNKB lesmateriaal ontwikkeld met als thema 'Keatsen'. In de gedrukte werkboekjes die gratis beschikbaar worden gesteld, krijgen vele attributen die bij het kaatsen horen, een plaats. Deze leerlingenboekjes zijn in het Fries en kunnen prima worden gebruikt in de Friese les. De handleiding voor de leerkracht bevat achtergrondinformatie, lessuggesties en antwoorden. Naast dit alles is er ook een leskist de 'KEATS' te leen. Deze kist is gevuld met voorwerpen die een relatie hebben met het kaatsen, waaronder een kaatsbal, kaatswant, video over het nationale- en internationale kaatsen, shirts, voorleesboek, CD met kaatsliedjes etc. In ruil daarvoor komt u met de klas naar het kaatsmuseum waar een programma met een tocht plaats vindt. Ca. 60 min.

Bij veilinghuis Ald Fryslân in IJlst werd dinsdag 22 februari 2011 de zeldzame zilveren kaatsbal onder de hamer geveild. De koper heeft er € 7000.00 voor betaald.

De bal is van 1794 en aangeboden door de castelein van It Wapen van Vriesland, castelein E Willems. De kaatspartij werd in 1794 verkaatst in Berltsum. De kaatsbal is eerder aangeboden aan het kaatsmuseum voor de prijs van ca € 2000.

Het object, dat een doorsnee heeft van ’n kleine zes centimeter, Deze zilveren, met de hand gedreven bal moet in die tijd absoluut kostbaar zijn geweest”, aldus Dijkstra.
Op de bal staan twee kaatsende mannen afgebeeld wier kaatsbal door de lucht vliegt. De bal is verder gedecoreerd met een huisje dat in het landschap staat. Het object is aan de onderkant gemerkt met het meesterteken van Feddema.Bron: Omrop Fryslân TV

BEZOEK KAATSMUSEUM:

Tijdens het bezoek aan het kaatsmuseum krijgt u een rondleiding met speluitleg, anekdotes e.d. van de leiding. Na het bezoek aan het museum kunt u ook zelf actief meedoen aan de kaatssport. U kunt namelijk een balletje slaan op het nabij gelegen kaatsveld. Van een bevoegde KNKB-trainer leert u de beginselen van het kaatsen. Opslaan, uitslaan met handschoen en een eenvoudig kaatsspel spelen. Het kaatsen is laagdrempelig en voor vrijwel iedereen het proberen waard.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om in “de Bogt fen Guné”, het oudste studentencafé van Nederland, uw uitstapje een extra feestelijk tintje te geven.

Kaatsmuseum
Het Kaatsmuseum is in 1972 geopend en het is daarmee het oudste sportmuseum van Nederland. In de loop der jaren is de collectie uitgebreid met gewonnen prijzen en attributen van het kaatsspel. De kaatssport is nauw verweven met de Friese taal en cultuur.

Sinds 1995 was het Kaatsmuseum ondergebracht in de bovenverdiepingen van een eind-Middeleeuwse “stins” (stenen huis), de Camminghastins. Deze stins is een monumentaal gebouw, waar de gietsleuven in de muur nog altijd zichtbaar zijn. Vroeger werd hier kokende vloeistof in gegoten als de vijand te dichtbij kwam.

Openingstijden: 
Tot de verhuizing naar een nieuw pand is het kaatsmuseum gesloten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Kaatsmuseum

Telefoon: 058-2572590
e-mail:

*