Cursus Kaatstrainer 4

De voormalige B-cursus is vernieuwd / omgevormd naar de cursus Kaatstrainer/-coach 4. Voor het volgen van deze cursus worden de (potentiële) KNKB-selectietrainers uitgenodigd en zijn plaatsen gereserveerd voor actieve gediplomeerde kaatstrainers A of 3, die de ambitie hebben door te groeien naar een hoger niveau. Behalve de onderwerpen differentiatie en activerende didactiek in lesgeven is een grotere plaats ingeruimd voor coaching van kaatsers / parturen. Ook onderwerpen op het terrein van samenwerken in een trainersteam komen aan de orde. voor enkele bijeenkomsten zijn gastsprekers met een speciale expertise op het gebied van coaching, fysieke aspecten en mentale begeleiding uitgenodigd. De cursus Kaatstrainer/-coach 4 wordt in 2010 gehouden in Franeker op een aantal zondagen en woensdagen. Behalve de cursusbijeenkomsten loopt de cursist stage bij een KNKB-trainingsgroep of kaatsteam. Voor een succesvolle afronding en diplomering maakt de cursist van alle praktische opdrachten een portfolio, dat met voldoende moet zijn beoordeeld. Daarna wordt een praktisch examen met eindgesprek vastgesteld voor traininggeven en coaching. Hieronder zijn de officiele documenten van de opleiding kaatstrainer/-coach 4 aan te klikken: Kwalificatieprofiel Kaatstrainer/-coach 4 Toetsplan Kaatstrainer/-coach 4 Proeve van bekwaamheid 4.1 Geven van kaatstrainingen Proeve van bekwaamheid 4.2 Coachen van kaatswedstrijden Proeve van bekwaamheid 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren van kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid 4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Proeve van bekwaamheid 4.6 Scouten van kaatsers Algemeen Toetsreglement Sport