Cursus Kaatstrainer 3

Cursus kaatstrainer 3 Na het afsluiten van de cursus kaatstrainer 2 en het doen van een zomerstage wordt in het najaar de cursus kaatstrainer 3 tot zelfstandig kaatstrainer gehouden. Sportstudenten en (ex)selectiespelers kunnen een verkorte cursus kaatstrainer 3 doen. Deze cursus start in het voorjaar, wordt gevolgd door een zoemrstage en afgesloten in het najaar. Hieronder zijn de officiele documenten van de opleiding kaatstrainer 3 aan te klikken: Kwalificatieprofiel kaatstrainer 3 Toetsplan kaatstrainer 3 Proeve van bekwaamheid 3-1 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid 3-2 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid 3-3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid 3-4 Aansturen van kader Proeve van bekwaamheid 3-5 Afnemen van vaardigheidstoetsen Algemeen toetsreglement sport